Praktijkassistent 20% fysica in ba-opleidingen

(19-05-2021) Vacature Praktijkassistent 20% - vakgebied fysica in ba-opleidingen

Vacatureformulier-id 19124 - Gepubliceerd 18-05-2021 - Assisterend Academisch Personeel - 20% - Faculteit Wetenschappen - WE04 - Vastestofwetenschappen 

UW OPDRACHT

U levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder het onderwijs in het vakgebied fysica in bacheloropleidingen zoals Fysica en Sterrenkunde, Biochemie en Biotechnologie.
U kan ingeschakeld worden in het opzetten van activerende onderwijsvormen, het uitwerken van leerpaden, zelftesten en innovatieve en digitale leervormen en materialen. 
U kan ingeschakeld worden bij de evaluatie van opleidingsonderdelen, in het bijzonder van taken, oefeningen en projectwerk, en bij het ontwikkelen van efficiënte evaluatiemethoden voor de permanente evaluaties.

Meer informatie te verkrijgen via https://career012.successfactors.eu/career?company=C0000956575P&career_job_req_id=19124&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_SEARCH