Stage

Welke procedure een student moet volgen is verschillend naargelang de student te maken heeft met een bezoldigde of onbezoldigde stageplaats in het binnen- of het buitenland. Volg je een stage in het buitenland, bekijk dan zeker je beursmogelijkheden.

 

 

 

Meer informatie: