Projecten onderwijsinnovatie 2013

3D-printer: Stratasys uPrintplus uPrint SE plus

Integratie van 3D-objecten binnen het universitair onderwijs


Met een 3D-printer is het mogelijk om een tastbaar 3D-model te maken van bestaande 3D-computermodellen. Objectkenmerken die enkel onder de microscoop zichtbaar zijn kunnen zo sterk uitvergroot gereproduceerd worden en op het 3D-geprinte voorwerp met het naakte oog waargenomen worden.Hierdoor zal het inzicht van de student in de soms complexe structuren vergroten.

Verder lezen

cartografie

Inzet van weblectures binnen het voorbereidings-feedback model: Cartografie


Het doel van dit project is het efficiënter invullen van practica en theorielessen door het opnemen van de lessen enerzijds en het automatiseren van het bevragen van studenten
d.m.v. Curios anderzijds. Hierdoor kunnen de studenten zelfstandiger (en op eigen tempo) werken en kan er tijdens de contacturen dieper ingegaan worden op details en kunnen de studenten efficiënter individueel begeleid worden.


Verder lezen

chemische thermodynamica

 

 

Inzet van weblectures binnen het voorbereidings-feedback model: werkcolleges chemische thermodynamica


Doel van dit onderwijsinnovatieproject is om de kennisoverdracht nodig voor het oplossen van geïntegreerde oefeningen verder te verbeteren, waarbij zowel het overzicht op de globale oplossing als het verband met één-dimensionale opgaven wordt versterkt. Hiertoe willen we in een eerste fase het oplossen van 6 goed gekozen geïntegreerde oefeningen visualiseren via weblectures.

Verder lezen

pythia.jpg

Pythia – automatisch scoresysteem voor programmeeroefeningen

Pythia is een online leeromgeving voor de automatische evaluatie van programmeeroefeningen. Dit is een vervolgproject, waarbij de focus ligt op het verder verbeteren en verder optimaliseren van het gebruik van Pythia.

Verder lezen

indianio

Indianio: indienplatform met automatische controle en verwerking

Indianio (https://indianio.ugent.be/) is een online platform waarop studenten taken, projecten, documenten, etc. kunnen indienen. Docenten kunnen daarvoor projecten aanmaken en daarbij verschillende controle- en  verwerkingsregels instellen.

Verder lezen

github

github.ugent.be – centraal versiebeheersysteem voor tekstbestanden en programmacode

Bij het schrijven van programmacode is het gebruik van een versiebeheersysteem voor het bijhouden van wijzigingen tegenwoordig onontbeerlijk. Het is dan ook noodzakelijk dat studenten die leren programmeren van bij aanvang gebruik leren maken van een versiebeheersysteem.Github is een dergelijk versiebeheersysteem, dat werd uitgerold voor alle studenten en personeelsleden van de Universiteit Gent.

Verder lezen

helios

helios.ugent.be – interactieve Linux-omgeving voor studenten

Om studenten en personeelsleden van de Ugent toegang te geven tot infrastructuur om zich de nodige computationele basisvaardigheden eigen te maken, werd helios.ugent.be opgezet (http://helpdesk.ugent.be/account/helios.php), een interactieve Linux omgeving.


Verder lezen

mobiel versterkingssysteem

Een mobiel geluidsversterkingssysteem voor excursies

Om beter de aandacht van de studenten tijdens excursies vast te houden, worden 4 mobiele versterkingssystemen aangekocht. Deze zullen ingezet worden tijdens excursies van verschillende opleidingsonderdelen.

 

Verder lezen

tablets

Proeftuinen met tablet-pc’s in het universitair onderwijs

22 tablets zullen ingezet worden, zowel tijdens het gewone lesgebeuren als tijdens practica en werkcolleges. Tablet-pc’s hebben tal van voordelen. De integratie van verschillende functies in één toestel (mini-applicaties, interface voor metingen/sensoren, foto/video-camera, GPS, WIFI,…) waardoor men met één apparaat informatie kan opzoeken, vastleggen en annoteren, experimenteren, gegevens opslaan, analyseren en verwerken, en dit zowel in de les als erbuiten, biedt hierbij een grote meerwaarde.

Verder lezen

 

Voor de PDF-versie van de onderwijsinnovatieprojecten van 2013, klik hier.