Participatie van studenten aan onderwijsinnovatie

Vakgroep/dienst: Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning Faculteit Wetenschappen (WE58)
Promotor:  Prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur (mieke.adriaens@ugent.be
Projectmedewerkers: Sandra Vangestel (sandra.vangestel@ugent.be), Pieter De Clercq (pieter.declercq@ugent.be)

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Als volwaardige partners in het bestuur van onze onderwijsinstelling is het belangrijk om de stem van de studenten te horen. Dit willen we doen door een aantal participatieve acties op poten te zetten, enerzijds voor de internationale studenten (degree- en Erasmusstudenten) en anderzijds meer algemene participatieve acties voor alle studenten.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Participatieve acties specifiek rond internationale studenten en internationale ervaringen

In 2017-2018 zijn er aan de faculteit Wetenschappen 168 internationale degree-studenten en 91 inkomende uitwisselingsstudenten. In dit project willen we getuigenissen en reflecties van deze internationale studenten presenteren. Hoe ervaren deze studenten het onderwijs aan de UGent? Geen betere spiegel op het onderwijs aan de UGent dan de frisse blik van een buitenstaander!
De volgende evenementen zullen hierbij georganiseerd worden:

 • Getuigenissen van inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten op een Broodje Martinnovatie
  Bij dit Broodje Martinnovatie ligt de focus op inspirerende activerende werkvormen uit het buitenland, maar tevens zal er ook door inkomende uitwisselingsstudenten kritisch gereflecteerd worden op het UGent onderwijs.
 • Internationaal marktje
  De bedoeling van dit internationaal marktje voor studenten die op uitwisseling willen, is om kennis te maken met verschillende landen en om barrières en vooroordelen weg te werken via een laagdrempelig evenement. Dit marktje zal verzorgd worden door internationale studenten, die momenteel hier studeren (degree-studenten en Erasmusstudenten). De organisatie zal gebeuren in samenspraak met de medewerkers Internationalisering van de Faculteit Wetenschappen (de kosten voor dit evenement zullen gedragen worden door budgetten voor Internationalisering).

Participatieve acties voor alle studenten

Om studenten bij onderwijsinnovatie te betrekken willen we een aantal laagdrempelige acties ondernemen:

 • Groepsdiscussie met studentenvertegenwoordigers uit de verschillende opleidingscommissies
  De studentenvertegenwoordigers in de verschillende opleidingscommissies zullen uitgenodigd worden op een gezamenlijk uitwisselingsmoment rond onderwijs(innovatie). Ook de CKO-leden van de faculteit Wetenschappen en geïnteresseerde studentenverenigingen worden uitgenodigd op deze brainstorm. De focus ligt daarbij op mogelijke constructieve verbeteracties.
 • Aanbieden van een multidisciplinaire Arduino workshop voor studenten
  Naar aanleiding van de grote interesse van vorig jaar zal in 2018 opnieuw een workshop Arduino georganiseerd worden voor studenten van de faculteit Wetenschappen. Arduino is een opensource hardware-platform dat toelaat om op een eenvoudige manier slimme en creatieve objecten te ontwerpen die kunnen reageren op hun omgeving. Dit seminarie geeft een algemene intro tot het platform en laat toe om studenten uit de verschillende opleidingen van de faculteit Wetenschappen multidisciplinair te laten samenwerken. Deze workshop zal gegeven worden door een aantal docenten van de faculteit wetenschappen.