Projecten onderwijsinnovatie 2011

Infitec bril

Ontwikkeling educatief 3D-materiaal

Binnen de Faculteit Wetenschappen werd in 2010 3D-projectie-apparatuur aangekocht. De hoofddoelstelling van dit project bestaat erin de mogelijkheden van 3D-projectie in het onderwijs verder bekend te maken binnen de grote diversiteit aan vakgebieden.

        Verder lezen

Weblectures 2010

Promotie van weblectures binnen de Faculteit Wetenschappen

Weblectures zijn ideaal om moeilijke basisbegrippen of bepaalde concepten uit te leggen en in de leeromgeving kan je er bovendien opdrachten of zelftoetsen aan koppelen. Op die manier worden de studenten gestimuleerd om actief deel te nemen aan het leerproces.

        Verder lezen

Aankoop elektronische stemsysteem 2010

Aankoop elektronisch stemsysteem

Met behulp van een elektronisch stemsysteem nemen studenten, op een anonieme manier, actief deel aan het lesgebeuren. Het systeem werkt drempelverlagend en bovendien worden de leerlingen niet alleen uitgedaagd, maar ze moeten zich ook actief inzetten.

        Verder lezen

Bioruimte

Ontwikkeling van een bio-ruimte en digitale leeromgeving als platform voor zelfstudie

Hoofddoelstelling van het project is het aanbieden van een platform waarbij studenten zich kunnen toeleggen op het zelfstandig verwerven van een grondige soortenkennis. In eerste instantie zal een elektronisch portaal opgericht worden, waarbij digitale sleutels en basiswerken ter beschikking gesteld worden van de studenten. In tweede instantie zal een bioruimte in het huidige Museum voor Dierkunde ingericht worden.

        Verder lezen

Cursus cruisen 2011

Cursus-cruisen binnen de Faculteit Wetenschappen

Cursuscruisen is een formule waarbij abituriënten kunnen proeven van enkele lessen uit een wetenschappelijke opleiding, en dit op universitair niveau. Samen met een bachelorstudent beleven ze een doorsnee lesdag in het eerste of tweede bachelorjaar.

        Verder lezen

Voor de PDF-versie van de onderwijsinnovatie van 2011, klik hier.