Vakantiecursussen - Faculteit Wetenschappen

De vakantiecursus chemie richt zich tot studenten die geen wetenschappelijke richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs, of anders gezegd, voor studenten die wekelijks één uur chemie of twee uur natuurwetenschappen hebben gehad.

Studenten die uit een wetenschappelijke richting komen en toch hun chemische kennis willen bijwerken in de vakantie kunnen zich inschrijven voor het online zelfstudiepakket van de vakantiecursus chemie (zie verder bij inschrijven).

Enkel studenten die aan UGent ingeschreven zijn voor één van de onderstaande bacheloropleidingen kunnen de vakantiecursus chemie volgen of het online pakket aanvragen:

 • Faculteit Wetenschappen: bachelor biochemie en biotechnologie, bachelor biologie, bachelor chemie, bachelor geografie en geomatica, bachelor geologie
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: bachelor/schakel revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, bachelor/schakel logopedische en audiologische wetenschappen, bachelor/verkorte bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, bachelor biomedische wetenschappen
 • Faculteit Diergeneeskunde: bachelor diergeneeskunde
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: bachelor farmaceutische wetenschappen

Inhoud

De cursus biedt een aanvulling van de leerstof chemie uit het secundair onderwijs, zodanig dat je vlotter van start kan gaan in het eerste jaar van jouw gekozen bacheloropleiding.

De basisleerstof die zal behandeld worden omvat o.a. atoombouw, chemische bindingen, naamgeving, rekenen met atomen, moleculen en ionen, oplossingen, stoichiometrie, het chemisch evenwicht en zuren en basen.

Praktische info

Praktische info en inschrijven, zie vakantiecursus chemie.

Vakantiecursus Wiskunde (voor Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica)

In vijf dagen wordt de relevante leerstof wiskunde van het middelbaar onderwijs (minstens 6 uur wiskunde) doorlopen. Elk onderwerp omvat een opfrissing van de theoretische resultaten en oefeningen die opklimmen van ‘routine’ tot ‘uitdaging’. Na afloop kan je, indien je dat wenst, deelnemen aan een elektronische zelftest.

Inhoud

 • Verzamelingenleer en logica
 • Combinatoriek
 • Elementaire algebra
 • Matrices en determinanten
 • Stelsels van vergelijkingen
 • Goniometrie
 • Vlakke analytische meetkunde
 • Ongelijkheden
 • Complexe getallen
 • Limieten, afgeleiden, functies
 • Integralen
 • Elementaire meetkunde

Praktische info

Wanneer? Van maandag 12 september 2022 tot en met vrijdag 16 september 2022, van 8.30u tot 12.45u en van 14.30u tot 17.15u

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S9 - Auditorium A3

Studiemateriaal: er is een syllabus ter beschikking

Voorwaarde: Enkel toegankelijk voor studenten ingeschreven aan de Universiteit Gent.

Inschrijven: Klik hier.

Verdere inlichtingen: Sandra.Vangestel@UGent.be

Vakantiecursus Wiskunde (voor Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica)

Deze vakantiecursus is bedoeld als opfrissing van een aantal basistechnieken die aan bod kwamen in richtingen met 4 uur wiskunde in het middelbaar onderwijs. De cursus is opgebouwd uit modules over verschillende onderwerpen. Per module wordt een korte herhaling van de theorie gegeven, komen een aantal uitgewerkte voorbeelden aan bod en is er een reeks oefeningen.

De cursustekst stelt je in staat om (eventueel zelfstandig) de nodige achtergrondkennis te verwerven. Naast de oefeningen die in de tekst zijn opgenomen, worden ook een aantal toetsen aangeboden via het elektronische leerplatform Usolv-IT.

Voor deze vakantiecursus wiskunde worden de studenten opgesplitst in functie van het aantal uren wiskunde gevolgd in het laatste jaar secundair onderwijs. De voormiddag (met drie lesblokken) wordt gereserveerd voor studenten met 3-4 uur wiskunde; de namiddag (met twee lesblokken) wordt voorzien voor studenten met 6 uur wiskunde of meer. Studenten met een vooropleiding van 5 uur kunnen aangeven in welke groep ze de vakantiecursus willen volgen. De inhoud van de 5 uur wiskunde kan immers sterk verschillen al naargelang de school; belangrijk hierbij zijn ook de behaalde resultaten.

Inhoud

 • Rekenkunde: rekenregels voor breuken en machten, volgorde van de bewerkingen, absolute waarde
 • Algebra: ontbinden in factoren, oplossen vergelijkingen en ongelijkheden, rationale functies, stelsels van lineaire vergelijkingen)
 • Meetkunde: meetkundige figuren, congruentie, vectoren, vergelijking van een rechte) Goniometrie (goniometrische getallen, betrekkingen tussen goniometrische getallen, driehoeksmeetkunde
 • Limieten: definities, rekenregels
 • Afgeleiden: definities, meetkundige betekenis, rekenregels
 • Integralen: onbepaalde integraal (definitie, rekenregels, substitutiemethode), bepaalde integraal (definitie, meetkundige betekenis, rekenregels)
 • Functieonderzoek: domein en beeld van een functie, symmetrieën, asymptoten, gebruik van eerste en tweede afgeleide

Praktische info

Wanneer? Van maandag 12 september 2022 tot en met donderdag 22 september 2022, van 8u30 tot 12u45 en van 14u30 tot 17u15

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S2 - Auditorium 1ste verdieping

Studiemateriaal: er is een syllabus ter beschikking

Voorwaarde: Enkel toegankelijk voor studenten die inschrijven/ingeschreven zijn aan de Faculteit Wetenschappen

Inschrijven: Klik hier.

Verdere inlichtingen: Sandra.Vangestel@UGent.be