Professionele bachelor voltooid?

Via een schakelprogramma naar een masteropleiding

Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor (3-jarige hogeschoolopleiding) en een master. Een schakelprogramma heeft een studieomvang van ten minste 45 studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de student de algemeen academische én domeinspecifieke competenties bij te brengen om met redelijke kans op slagen de masteropleiding aan te vatten.

Het programma fungeert als ‘toelatingsproef’ tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma.

Aan de Faculteit Wetenschappen is een schakelprogramma voorzien naar de masteropleidingen

In de toelatinigsvoorwaarden kan je opzoeken tot welke masteropleiding je via een schakelprogramma toegang hebt.

Om een schakelprogramma samen te stellen, neem je contact op met de opleiding of met de trajectbegeleider. Je maakt een dossier aan met daarin opgenomen:

  • een overzicht van je gevolgde studies
  • kopieën van diploma's en puntenbriefjes
  • omschrijving van de gevolgde vakken (link naar studiegids)
  • het schakelprogramma dat je wenst te volgen