Lesmateriaal Open Lessen - Krokusvakantie

Plattegrond Campus Sterre

Biochemie en Biotechnologie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Suikers en glycoproteïnen

Algemene chemie - Chemische thermodynamica

Biodiversiteit van dieren -

Genetica I -

Dinsdag 25/02

Immunologie - Hoofdstuk I

Inleiding tot de levenswetenschappen -

Biomedische fysiologie - Neuronen

Algemene chemie - Chemische thermodynamica

Biodiversiteit van dieren -

Genetica I -

Vrijdag 28/02

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Suikers en glycoproteïnen

Biomedische fysiologie - Centrale zenuwstelsel

Gentechnologie I - Les 3

Inleiding tot de levenswetenschappen -

Biologie

Maandag 24/02

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische thermodynamica

Organische chemie - Thema 8 (p.1) - Thema 9 (p.9) - Thema 5 (p.11)

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie - Deel 1

Algemene microbiologie - Les 5

Geologie: systeem Aarde - Les 5: Plaatgrenzen en plaattektoniek

Woensdag 26/02

Arthropoda - Arachnida

Celbiologie -

Geologie: systeem Aarde - Les 6: Magmatische gesteenten

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische thermodynamica

Celbiologie -

Vertebraten: histologie en vergelijkende anatomie - Deel 2

Algemene microbiologie - Les 6

Biogeografie - Deel 1 - Deel 2

Organische chemie - Thema 5 (p.11) - Thema 10 (p.20)

Chemie

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Suikers en glycoproteïnen

Algemene chemie - Chemische thermodynamica

Fysica: golven, optica en thermische fysica - H15 Golven

Wiskunde: gevorderde technieken - Differentiaalvergelijkingen - Partiële differentiaalvergelijkingen

Donderdag 27/02

Algemene chemie - Chemische thermodynamica

Fysica: golven, optica en thermische fysica - H16 Geluid

Vrijdag 28/02

Algemene biochemie: bouwstenen van het leven - Suikers en glycoproteïnen

Fysica en Sterrenkunde

Chemie - Deel 1

Inleiding tot de theoretische fysica - Principe van d’Alembert en Lagrange vergelijkingen (vanaf slide 56/246)

Dinsdag 25/02

Chemie - Deel 2 - Deel 3

Elektriciteit en magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Inleiding tot de theoretische fysica - Principe van d’Alembert en Lagrange vergelijkingen (vanaf slide 56/246)

Thermische fysica - Hoofdstuk 4

Woensdag 26/02

Elektromagnetisme - Hoofdstuk 2

Thermische fysica - Hoofdstuk 5

Elektriciteit van magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Extragalactische sterrenkunde -

Vrijdag 28/02

Elektriciteit en magnetisme - Lesmateriaal bij aanvang les

Geografie en Geomatica

Fysische geografie: vorming van het reliëf - Lesmateriaal bij aanvang les

Sociale en economische geografie -

Dinsdag 25/02

De biosfeer: planten - Morfologie wortel

Inleiding bodemkunde -

Inleiding tot de petrologie -

Teledetectie -

Vrijdag 28/02

De biosfeer: planten - Morfologie stengel

Inleiding tot de petrologie -

Topografie -

Geologie

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische thermodynamica

Fysica: golven, optica en thermische fysica - H15 Golven

Fysische geografie: vorming van het reliëf - Lesmateriaal bij aanvang les

Geologie van België -

Dinsdag 25/02

De biosfeer: planten - Morfologie wortel

Inleiding tot de petrologie -

Donderdag 27/02

Algemene chemie II: veranderingen in materie - Chemische thermodynamica

Fysica II: golven, optica en thermische fysica - H16 Geluid

Vrijdag 28/02

De biosfeer: planten - Morfologie stengel

Geologie van België -

Inleiding tot de petrologie -

Informatica

Maandag 24/02

Scriptingtalen -

Dinsdag 25/02

Scriptingtalen -

Woensdag 26/02

Calculus - Hoofdstuk 5

Donderdag 27/02

Algoritmen en datastructuren I -

Lineaire algebra en meetkunde - H2 Secret sharing - Basisovergangen - Lineaire afbeeldingen

Wiskunde

Maandag 24/02

Inleiding tot de theoretische fysica - Principe van d’Alembert en Lagrange vergelijkingen (vanaf slide 56/246)

Lineaire algebra en meetkunde II - 1.6-1.7

Numerieke analyse - Lesmateriaal bij aanvang les

Topologie en metrische ruimten - 1.5 Samenhang - 1.6 Morfismen

Dinsdag 25/02

Algemene natuurkunde - H4 De dynamica van trillingsbewegingen - 2de lesuur oefeningen H3 Arbeid en energie

Inleiding tot de theoretische fysica - Principe van d’Alembert en Lagrange vergelijkingen (vanaf slide 56/246)

Donderdag 27/02

Lineaire algebra en meetkunde II - Oefeningen

Topologie en metrische ruimten - 1.7 Compactheid

Vrijdag 28/02

Algemene natuurkunde - H5 Geometrische optica - 2de lesuur oefeningen H3 Arbeid en energie

Discrete wiskunde II - (voormiddag & namiddag) - H2 Algebraïsche grafentheorie - H3 Euleriaanse en Hamiltoniaanse Grafen