Reinhilde Schoonjans - Scientific Officer EFSA

BCBT - Schoonjans Reinhilde

Naam: Reinhilde Schoonjans

Opleiding: Licentiaat in de Biotechnologie, Doctoraat in de Biotechnologie, Europees Octrooi gemachtigde

Afgestudeerd in: 1994, Doctoraat behaald in 1999, Kwalificatie Octrooigemachtigde behaald in 2005

Jobtitel: Scientific Officer

Bedrijf: European Food Safety Authority (EFSA), http://www.efsa.europa.eu/

Sector: Risk assessment for the European food and feed chain

 

CV:

1990 - 1994 / Licentiaat in de Biotechnologie / Universiteit Gent

1994 - 1999 / Doctoraat in de Biotechnologie / Universiteit Gent

1999 – 2000 / Postdoctoraal onderzoeker / Universiteit Gent en Academisch Ziekenhuis Maastricht

2000 - 2004 / Intellectual property liaison / CropDesign

2004 - 2005 / Intellectual property officer / Devgen

2005 – nu / Scientific Officer / EFSA

1. Huidige functie

EFSA geeft wetenschappelijk advies over de veiligheid van voedingsproducten voor mens en milieu. Als wetenschapper in EFSA werkte ik mee aan de risicobeoordeling van GM planten; GM micro-organismen; transgeen DNA in producten van dieren gevoederd met GMOs; cloning en endocrien actieve stoffen. Momenteel coördineer ik een netwerk van nationale experts om de veiligheid van nanomaterialen in voedsel en leefmilieu beter in kaart te brengen en de Europese Commissie te helpen met vernieuwde wetgeving voor nanomaterialen. Daarnaast werk ik ook aan gespecialiseerde onderwerpen binnen de milieuveiligheid: de risicobeoordeling voor beschermde diersoorten en het potentieel voor ecologische recovery van populaties. De opinies van EFSA worden gecommuniceerd naar het brede publiek, wetenschapscommunicatie is dus ook een belangrijk deel van mijn functie.

Werken op Europees niveau in co-operatie met alle lidstaten is fascinerend. De brede interesse van het publiek in EFSA’s werk (soms grote media aandacht, soms politieke en controversiële onderwerpen), de grote variatie in de taken en de multidisciplinaire aanpak maken mijn functie boeiend en blijven voor de nodige uitdagingen zorgen.

Mijn opleiding heeft me zeer goed voorbereid op een functie als risicobeoordelaar waar vooral een goed wetenschappelijk denkvermogen voor nodig is. Kritisch onderzoeken, onpartijdige en pragmatische oplossingen zoeken, afwegen van (soms tegenstrijdige) informatie behoren tot de dagelijkse taken. Goed communiceren en wetenschappelijk rapporteren/publiceren zijn essentiële vaardigheden.

2. Loopbaan

Na het behalen van mijn Masterdiploma in de Biotechnologie, startte mijn loopbaan met een doctoraatsonderzoek naar bispecifieke antilichamen voor immunotherapie tegen kanker. Dit onderzoek heb ik verder gezet in het buitenland als postdoctoraal onderzoeker voor een Europees onderzoeksproject.

Na deze academisch onderzoeksfase, koos ik voor jobs in spin-off bedrijven waar ik meewerkte aan de bescherming van belangrijke onderzoeksresultaten via octrooien en business development.

Sinds 2005 werk ik voor EFSA als risico beoordelaar, eerst in de GMO Unit en nadien in de Scientific Committee Unit.

3. Arbeidsmarkt

Na mijn academisch onderzoek, waren er op de arbeidsmarkt geen posities die heel nauw aansloten bij mijn wetenschappelijke specialisatie. Echter, een brede waaier van mogelijkheden lag open voor wetenschappers in de medische of agrarische biotechnologische sector. Ik ben op een paar toevalligheden afgegaan en uiteindelijk heel tevreden met de mogelijkheden die op de arbeidsmarkt open kwamen.

Biotechnologen worden op de arbeidsmarkt vooral gewaardeerd voor hun grondige wetenschappelijke aanpak, het snel kunnen analyseren van grote informatiepakketten en het correct rapporteren van resultaten.

4. Studiekeuze

Biotechnologie bracht me de kennis over hoe een levend wezen in elkaar zit en kan functioneren. De mogelijkheden van dit vak breiden zich nog steeds verder uit. Er is nog veel kennis te ontdekken en te implementeren. Ik kan deze studiekeuze van harte aanbevelen en zou ze zelf zeker opnieuw maken.

5. Opleiding

Mijn opleiding heeft beantwoord aan mijn diepe interesse voor de mechanismes van het leven. Ik benut nu nog steeds mijn kennis van moleculaire biologie, genetica, biochemie, (an)organische chemie, milieukunde, ecologie, cellulaire biologie en immunologie die ik vanuit mijn studies kon beginnen opbouwen.

Een Masterdiploma was volgens mij niet genoeg is om door te stoten tot hogere kader functies. Mede daarom heb ik gekozen voor een doctoraatsstudie.

De leukste herinnering aan mijn studieloopbaan was mijn doctoraatsverdediging: op dat moment ben jij echt de topspecialist over dat kleine stukje onderzoek dat je zelf hebt verricht.

6. Tips voor toekomstige studenten

Volg je hart bij het maken van je studiekeuze.

Na het behalen van je diploma: Stel je open voor meerdere mogelijkheden op de arbeidsmarkt en bereid je altijd goed voor op sollicitaties.