Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

 

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) van de faculteit Wetenschappen is onder meer verantwoordelijk voor :

 • toezicht op de kwaliteit van de opleidingsprogramma's;
 • toezicht op de gehanteerde onderwijsvormen;
 • toezicht op de studiebegeleiding voor studenten (trajectbegeleiding en ombudsdienst);
 • toezicht op de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijs;
 • de praktische ondersteuning bij verzorging van brochures van de opleidingen en van de studiegids;
 • de organisatie, de verwerking van de resultaten en de opvolging van de evaluatie van het onderwijs door de studenten;
 • de ondersteuning en de opvolging van de onderwijsvisitaties.

CKO-vergaderingen 2020 - 2021

28 september, 29 oktober, 14 december, 25 februari, 6 mei, 26 mei, 3 september

  Remediëringen aan het onderwijs op basis van feedback uit de onderwijsevaluaties

  Samen met de opleidingscommissies en de lesgevers zet de CKO zich in om opvolging te geven aan de feedback van studenten, zowel uit de onderwijsevaluaties als doorheen het jaar. Deze remediëringen worden jaarlijks opgenomen in een overzichtsdocument dat om privacy-redenen alleen beschikbaar is voor de CKO-leden. Studenten kunnen informatie over de verbeteracties voor hun opleiding opvragen bij de vertegenwoordigers in de CKO of de Opleidingscommissie.

  Samenstelling CKO 2020-2021

  Conform het Huishoudelijk Reglement dienen in de Commissie Kwaliteitszorg te worden opgenomen:

  • voor elke opleiding een door de opleidingscommissie aangesteld ZAP-lid;
  • vier AAP-leden, één voor elke opleidingscluster;
  • vier studenten, één voor elke opleidingscluster.

  De decaan, de vertegenwoordiger van de faculteit in de Raad van Bestuur, de trajectbegeleider, studiebegeleider, activo-antenne en beleidsmedewerker onderwijsondersteuning nemen zonder stemrecht deel aan de vergaderingen. De beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs is secretaris van de commissie, zonder stemrecht.

  Voorzitter

  • Onderwijsdirecteur: Mieke Adriaens

  ZAP-leden

  • Wiskunde: Marnix Van Daele (plaatsvervanger: Hendrik Van Maldeghem)
  • Fysica en Sterrenkunde: Philippe Smet (plaatsvervanger: Arjen Van der Wel)
  • Informatica : Veerle Fack (plaatsvervanger: Peter Dawyndt)
  • Chemie - Chemistry: Zeger Hens (plaatsvervanger: Katrien Strubbe)
  • Biologie - Biology: Dominique Adriaens (plaatsvervanger: Luc Lens)
  • Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology: Sofie Goormachtig (plaatsvervanger: Bart Devreese)
  • Geologie - Geology: Stephen Louwye (plaatsvervanger: Johan De Grave)
  • Geografie & Geomatica - Hydrography B: Veerle Van Eetvelde (plaatsvervanger: Haosheng Huang)
  • Bioinformatics: Kathleen Marchal (plaatsvervanger: Lieven Clement)
  • Agro- & Environmental Nematology: Wim Bert (plaatsvervanger: Bart Braeckman)
  • Physical Land Resources: Kristine Walraevens (plaatsvervanger: Rudi Goossens)
  • IMBRSea: Marleen De Troch
  • Marine & Lacustrine Science and Management: Ann Vanreusel
  • Plant Biotechnology: Frank Van Breusegem
  • Statistical Data Analysis: Stijn Vansteelandt (plaatsvervanger: Els Goetghebeur)
  • Space Studies: Maarten Baes (plaatsvervanger: Herwig Dejonghe)
  • Weather and Climate Modeling: Piet Termonia (plaatsvervanger: Steven Caluwaerts)
  • GUGC: Stephen Depuydt

  AAP-leden

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Toon Baeyens (plaatsvervanger: Jonas Joos)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Niels Geudens (plaatsvervanger: Lieven Sterck)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management: Carl Van Colen (plaatsvervanger: Olivier Leroux)
  • Groep Geografie & Geomatica - Geologie - Geology - Physical Land Resources - Weather & Climate Modeling - Hydrography B: Leen De Paepe (plaatsvervanger: Pjotr Meyvisch)

  Studenten

  • Groep Wiskunde - Fysica & Sterrenkunde - Informatica - Statistical Data Analysis - Space Studies: Laurens Debackere (Informatica)
  • Groep Chemie - Chemistry - Biochemie en Biotechnologie - Biochemistry & Biotechnology - Bioinformatics - Plant Biotechnology: Marah Heyerick (Biochemie & Biotechnologie)
  • Groep Biologie - Biology - Agro- & Environmental Nematology - IMBRSea - Marine & Lacustrine Science and Management: Seppe De Mits (Biologie)
  • Groep Geografie & Geomatica - Geologie- Geology - Physical Land Resources - Weather & Climate Modeling - Hydrography B:  Piet Reyniers (Geology) (plaatsvervanger: Jente Versigghel, Geografie & Geomatica)

  Leden van de kwaliteitscel zonder stemrecht

  • decaan: Isabel Van Driessche
  • vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur: Peter Vandenabeele
  • beleidsmedewerker kwaliteitszorg onderwijs (secretaris): Charlotte De Volder
  • beleidsmedewerker onderwijsondersteuning: Tine Lievrouw
  • trajectbegeleider: Beata De Vliegher
  • studiebegeleider: Sandra Vangestel
  • activo-antenne: Siel Wellens