Assistentencommissie 2021-2022

  • Isabel Van Driessche (decaan, voorzitter)
  • Sofia De Sutter (secretaris)
  • Sofie Van Damme (HR-controller)
  • Hatim El Sghiar (beleidsmedewerker)
  • AAP-lid : Charlotte van Petegem (plaatsvervanger: Toon Baeyens)

De AAP-leden behoren tot de AAP-geleding in de faculteitsraad. Deze geleding draagt zelf de namen aan voor de vaste positie en de plaatsvervanger. Ze werken volgens een jaarlijks aanpasbaar lidmaatschap.