Update Plechtige Proclamatie 2019-2020 en 2020-2021 / Update Graduation Ceremony 2019-2020 and 2020-2021

Plechtige Proclamaties van 04/12/2021 uitgesteld naar een latere datum!

Beste promovendi 

De huidige situatie dwingt ons er toe de Plechtige Proclamatie, voorzien op 04/12 e.k., andermaal te verplaatsen naar een latere datum. De voorziene plechtigheid waarbij veel mensen samenkomen, strookt immers niet met de noodzaak om elkaar minder te ontmoeten en dus ook niet met de visie die we wensen uit te dragen in opvolging van wat ons door de wetenschappelijke experten wordt aanbevolen.

We hopen dat het event kan doorgaan in februari – maart. We hopen dan een mooie plechtigheid voor jullie te kunnen organiseren en kijken uit naar een hartelijk weerzien met jullie allen!

Het was een beslissing die ons heel zwaar gevallen is maar ik hoop dat u begrip kan opbrengen hiervoor.

We zullen iedereen tijdig informeren omtrent de nieuwe datum en de afspraken.

Vriendelijke groeten
Isabel Van Driessche
Decaan van de faculteit Wetenschappen

Graduation Ceremonies of 04/12/2021 postponed to a later date!

Dear promovendi,

The current situation forces us to reschedule the Graduation Ceremony, scheduled for December 4th,  to a later date. The planned ceremony would bring many people together and that does not comply with the vision we wish to propagate in accordance with what is recommended  by the scientific experts.

We hope that the event can take place in February – March 2022. We hope to be able to organize a beautiful ceremony then and look forward to a warm reunion with all of you!

It was not an easy decision to make, but I hope you can understand why we have to do this.

We will inform everyone in due time about the new date and further arrangements.

Best regards,

Isabel Van Driessche
Dean of the Faculty of Sciences

Plechtige Proclamaties 2019-2020 en 2020-2021 - Graduation Ceremonies 2019-2020 and 2021-2022