Giften en legaten

Verenigingen en sympathisanten storten regelmatig giften voor de Plantentuin. Deze vormen een welkome aanvulling van het budget. De gelden worden gebruikt om de doelstellingen van de tuin te helpen realiseren.


De Vrienden van de Plantentuin schonken de afgelopen jaren onder meer een digitale
camera, drie zitbanken, nieuwe naamplaatjes voor het arboretum en een deel van de multiloader.

Je kunt de Plantentuin steunen door:

  • lid te worden van de Vrienden van de Plantentuin
  • deel te nemen aan één van onze activiteiten
  • een geleid bezoek te brengen aan de tuin en de serres
  • een receptie of feest te organiseren in de lokalen van de Plantentuin
  • een gift te storten op het rekeningnummer 390-0965803-29 of IBAN: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met als vermelding “FWUGent/WE/075 -Plantentuin”

Bekijk de voornaamste praktische, juridische en financiële aspecten van schenkingen aan de UGent