Videoanalyse in de lessen fysica

Doelgroep

Leerkrachten in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs die het vak fysica geven.

Kadering

Deze bijscholing kadert binnen het project 'Big Ideas, Great Science' (Expertisenetwerk AUGent) waarbinnen een overkoepelend referentiekader werd ontwikkeld voor de wetenschapsvakken. De nadruk ligt hierbij op diepgang en samenhang.

Inhoud

Er wordt kennis gemaakt met verschillende mogelijkheden om videoanalyse in te zetten in de lessen fysica. We werken zowel met software op pc, als apps op tablet en smartphone. Er wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden met de gratis video-analysesoftware Tracker. We linken de video's aan de fysische bewegingsvergelijkingen en we bespreken verschillende apps voor tablets en smartphone.

Verder worden tips & tricks gegeven om goede video's op te nemen, en geven we een heleboel praktische voorbeelden van hoe je videoanalyse kan inzetten in de lessen kinematica, hoe periodieke verschijnselen kunnen geanalyseerd worden en hoe videoanalyse door de leerlingen kan ingezet worden in uitgebreide onderzoeksprojecten i.h.k.v. onderzoekscompetenties.

Elke leerkracht ontvangt een syllabus met de gebruikte slides, alsook een reeks voorbeeldfilmpjes om zelf mee aan de slag te gaan.

Praktische informatie

  • Datum: vrijdag 29 maart 2019
  • Tijdstip: 9u-12u
  • Locatie: UGent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent. Gebouw S12, leszaal 2e verdieping.
  • Lesgever(s): John De Poorter, Jouri Van Landeghem
  • Maximum aantal deelnemers: 25
  • Prijs: 40 EUR
  • Zelf mee te brengen materiaal: laptop. Optioneel: tablet of smartphone.
  • Bewijs van aanwezigheid: Bij aanvang van de sessie zal u worden gevraagd te tekenen voor aanwezigheid. Na afloop van de bijscholing sturen wij u per e-mail het aanwezigheidsattest door.
  • Inschrijven voor deze bijscholing