Lesgever

Foto Luc ZwartjesLuc Zwartjes (°1964) is onderzoeker binnen de CartoGIS-onderzoeksgroep van de Vakgroep Geografie (UGent) en werkt momenteel op het IPEN en GEOLOGIS project.

Hij behaalde in 1986 het diploma van Licentiaat in de Geografie aan de KULeuven, alsook het aggregaatsdiploma voor het secundair onderwijs.

Sinds 1986 is hij leerkracht aardrijkskunde. Een van de scholen waar hij lesgeeft is koploper op het vlak van integratie van ICT in schoolvakken (o.a. aardrijkskunde). Vanuit die pionierspositie begon hij bijscholingen te volgen over het gebruik van ICT binnen het onderwijs. Met die kennis heeft hij de afgelopen 12 jaar leerkrachten bijgeschoold op het vlak van gebruik van ICT in aardrijkskunde, e-learning en digitale video (vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs).

Hij is voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) en lid van de raad van bestuur van de Europese Associatie van Geografen (EUROGEO). Via deze associaties is hij betrokken bij verschillende Europese onderzoeksprojecten. iGuess, bijvoorbeeld, (Integrating the Use of GIS in Education in Several Subjects), leidde tot de oprichting van de een week durende Comeniusopleiding over GIS voor lesgevers. Deze opleiding wordt jaarlijks herhaald.

Sinds 1996 is hij ook betrokken bij de Commissie m.b.t. Geografische Educatie van de Internationale Geografische Unie (IGU-CGE), als lid van de werkgroep van de international geo-olympiade (iGeo).

In het verleden was hij betrokken bij projecten voor verschillende organisaties, waaronder ESA, en overheden (Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Overheid) en is redacteur/auteur bij De Boeck. Samen met de Universiteit Gent was hij betrokken bij verschillende projecten, waaronder Planeet Aarde het meest recente was i.s.m. de vakgroep Geologie.

In 2010 werd hij door de KULeuven voorgedragen als Fellow of Geography.

Banner geografie