Doel en doelpubliek

Doel en doelpubliek

Deze cursus richt zich specifiek tot leerkrachten aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs en heeft tot doel GIS in het onderwijs te integreren en zo de interesse bij scholieren voor deze technologie en wetenschap te stimuleren.

Tijdens deze nascholingsreeks ervaar je hoe je met behulp van GIS (Geografische Informatie Systemen) lesonderwerpen interactiever voor de klas kunt brengen. Tijdens de sessies wordt gewerkt met full GIS-software. Daardoor kan je als leraar zelf veel materiaal aanmaken en nadien delen met de leerlingen. Als je over de nodige tijd beschikt, bv. in projecturen, kunnen de leerlingen bovendien zelf met GIS aan de slag.


In deze nascholingsreeks leer je werken met 2 full GIS-pakketten:

  • ArcGIS. Deze software is betalend maar wordt het meest gebruikt en biedt een ideale integratie met webGIS ArcGIS online.
  • QuantumGIS. Deze software is gratis te downloaden (freeware).