Lesgevers

Cover van het boek Vrijen, vechten of vluchten van Johan Mertens.Prof. em. dr. Johan Mertens doceerde jarenlang Sociobiologie, Gedragsecologie en Ecologie aan de UGent, voornamelijk aan studenten psychologie, pedagogie, sociologie, criminologie en moraalwetenschappen, alsook aan wetenschappers zoals biologen, geologen en geografen.

Naast publicaties in vaktijdschriften schreef hij drie boeken voor een breed publiek over de biologische basis van ons gedrag: "Van zaadcel tot liefde" (2006, Academia Press), "Evolutie naar samenleven" (2011, Academia Press) en "Vrijen, vechten of vluchten" (2016, Acco). De tekst van deze boeken is een uitwerking van colleges aan de vermelde studierichtingen en werd geïnspireerd door talrijke discussies met studenten en belangstellenden. Het laatste boek is tevens het uitgangsmateriaal voor de voorliggende lessenreeks.

 

Cover van het boek Autoriteit van Paul Verhaeghe.Prof. dr. Paul Verhaeghe is gewoon hoogleraar aan de UGent (FPPW) bij de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie. Hij doceert Klinische Psychodiagnostiek, Psychoanalytische Psychotherapie en Genderstudies en Seksuele Stoornissen. Zijn huidig onderzoek focust op zogenaamde "nieuwe" vormen van psychopathologie.

Hij publiceerde zes boeken, waaronder het in 8 talen vertaalde "Liefde in tijden van eenzaamheid" (Acco). In dit boek gaat hij op zoek naar wat ons het meest in beweging brengt en verlamt tegelijk: liefde en seksualiteit.

In zijn recentste boek "Autoriteit" (2015, De Bezige Bij) bevraagt Paul Verhaeghe de manier waarop autoriteit functioneert, waarom er tegenwoordig zo weinig waarde aan autoriteit wordt gehecht en wat daarvoor een alternatief kan zijn.