Contact

Algemeen

Administratieve vragen

Beleidsvragen

  • Faculteit (algemeen), Faculteitsraad en Facultair Bestuur:
    Hatim El Sghiar
  • Onderwijs (algemeen) en Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO): Charlotte De Volder en Mieke Adriaens
  • Onderzoek (algemeen) en Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (FCWO): N.N. (voorlopig: Hatim El Sghiar) en Veerle Cnudde
  • Internationalisering (algemeen) en Facultaire Commissie Internationalisering (FCI): Anja Sandrap
  • Beleidsorganen (Onderzoekraad (OZR), Bestuurscollege (BC), Raad van Bestuur (RVB), raden en commissies): Hatim El Sghiar

Decaan en Facultair Bestuur

Faculteitsbibliotheek

Internationalisering

Logistiek, communicatie en events

Onderwijs

Algemene vragen: Charlotte De Volder

Aanstelling lesgevers: Tine Lievrouw

Feedback: Charlotte De Volder

Internationale opleidingen: Tine Lievrouw

NARIC: Joeri Delamane, Iona Tielemans of fsa.we@UGent.be

Oasis: Anja Sandrap

Onderwijsaanbod (programmahervormingen, nieuwe opleidingen, …):
Charlotte De Volder

Onderwijsmonitors: Tine Lievrouw

Onderwijsprofessionalisering (activerend leren, blended learning, …): Siel Wellens

Kwaliteitszorg: Charlotte De Volder

Practicuminfrastructuur: Charlotte De Volder

Programmawijzigingen: Anja Sandrap

Roostering: Charlotte De Volder

Onderzoek

Personeelsvragen

Studenten

Andere

Campussen: ligging  - plan - contactpersoon

(klik op de campusnaam voor een situeringsplan in Google Maps)

 

Klik hier voor een overzicht van alle UGent campussen met routebeschrijving en campusplan.