Voltijdse lesopdracht Aardrijkskunde derde graad ASO - Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle

(21-06-2021)

Functieomschrijving: Voltijdse lesopdracht aardrijkskunde voor schooljaar 2021-2022 in derde graad aso.


Leraar Aardrijkskunde 3de graad secundair onderwijs - ASO-KSO-TSO (vereist bekwaamheidsbewijs niet gevraagd)

Jobgerelateerde competenties:

 • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingenDe toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen


Persoonsgebonden competenties:

 • Plannen (= ordenen)
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen


Aanbod:

 • Betrekking voor volledig schooljaar.
 • Beschikking over goed uitgerust vaklokaal.
 • Uitzicht op betrekking van onbepaalde duur.
 • Goede ondersteuning door vakwerkgroep, directie en sterke schoolorganisatie.

Plaats tewerkstelling:

SINT-JAN BERCHMANSCOLLEGE

Kasteellaan 18 2390 WESTMALLE


Vereiste studies:

 • Master Geologie
 • Master Geografie
 • gelijkwaardig door ervaring.


Werkervaring: Niet van belang


Talenkennis: Nederlands (zeer goed)


Contract: Tijdelijke job (met optie vast) - Voltijds - 01 september 2021

Waar en hoe solliciteren?

Bekijk deze vacature op de VDAB website en solliciteer online.