Lector geo-informatica HOGENT

(15-06-2020) HoGent is op zoek naar een deeltijdse lector geo-informatica / geo-ICT. Het betreft een statutaire aanstelling van 60%, uitbreidbaar naar 100%.

Lector geo-informatica

60% van een voltijdse betrekking
Natuur en Techniek

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • In het bezit zijn van een diploma van Master of Science in de Geografie of gelijkgeschakeld
 • En/of Geomatica en de landmeetkunde of gelijkgeschakeld.
 • En/of Geologie of gelijkgeschakeld. En/of
 • Informatica of gelijkgeschakeld. En/of
 • Toegepaste informatica of gelijkgeschakeld.
 • Beschikken over minstens 3 jaar onderwijs- en/of onderzoekservaring binnen het vakgebied geo-informatica.

 

Taakomschrijving

Situering  

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten. Vanaf 21 september 2020 zijn er zeven departementen:

 • Bedrijf en Organisatie
 • IT en Digitale Innovatie
 • Gezondheidszorg
 • Sociaal-Agogisch Werk
 • Lerarenopleiding
 • Omgeving
 • Biowetenschappen en Industriële Technologie

Daarnaast is er een School of Arts en de entiteit GO5 met de graduaatsopleidingen.

Het departement Omgeving bestaat uit 2 opleidingscentra:

 • Vastgoed
 • Houttechnologie

Het opleidingscentrum omvat een cluster van aan elkaar verwante bacheloropleidingen, afstudeerrichtingen, postgraduaten, … en is de basisentiteit voor elk onderwijzend personeelslid.

Je wordt hoofdzakelijk tewerkgesteld binnen het opleidingscentrum Vastgoed, in de bacheloropleiding vastgoed, afstudeerrichting landmeten en het postgraduaat Geo-ICT.

 

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in het vakgebied geo-informatica.
 • Je bent lector en titularis van verschillende opleidingsonderdelen, met affiniteit voor ruimtelijke data binnen het vakgebied geo-informatica.
 • Je staat in voor de inhoudelijke coördinatie van het postgraduaat Geo-ICT.
 • Je bent dé ambassadeur van het postgraduaat Geo-ICT en beschikt over commerciële skills om een netwerk binnen je vakgebied uit te bouwen.
 • Je beschikt over kennis van fotogrammetrie zodoende lesopdrachten hieromtrent vanaf academiejaar 2020-2021 door jou kunnen worden opgenomen.
 • Je staat in voor praktijkgerichte onderwijsopdrachten (oefensessie, begeleid zelfstandig leren en projectcoaching) die behoren tot bovenstaande vakgebieden.
 • Je werkt actief mee aan de verdere professionalisering zowel op inhoudelijk als op onderwijskundig vlak binnen het vakgebied geo-informatica.
 • Je bouwt een kennisexpertise uit binnen het vakgebied geo-informatica en initieert dienstverleningsopdrachten of andere onderzoeksopdrachten en schrijft actief mee aan onderzoeksaanvragen.
 • Je kan studenten motiveren, coachen en begeleiden bij stages, projectwerk en bachelorproeven.
 • Je neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt met collega’s om tot een positieve werksfeer te komen. Je benadert behoeften, tekorten en problemen over de werking proactief en stelt mogelijke oplossingen voor.
 • Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijk(n) en externen.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je opleiding en HOGENT.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je rapporteert aan je (rechtstreeks) leidinggevende over de stand van zaken van de uitvoering van je opdrachten en omtrent eventuele moeilijkheden of problemen hiermee.

 

Competentievereisten

 • Je brengt de vakinhoud over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen en afstandsleren.
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken.
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit.
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt zin voor analyse en voor synthese en je beschikt over een kritisch wetenschappelijke attitude.
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing.
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.
 • Je hebt actuele academische vakkennis in het vakgebied geo-informatica.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring binnen het vakgebied geo-informatica.
 • Je bent vertrouwd met ICT-tools en electronische leeromgevingen.
 • Je hebt kennis van onderzoeksmethodologie en/of onderzoekstool(s).
 • Je hebt kennis van het Engels voor te doceren opleidingsonderdelen.

Pluspunt hier bij is:

 • Je hebt onderzoekservaring in het vakgebied geo-informatica.

 

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

 

Aanwerving

Wij bieden een statutaire aanstelling van minimaal 60%, uitbreidbaar tot 100%. Dit bestaat uit een combinatie van

 • een tijdelijke, niet-vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 17-08-2020 tot terugkeer titularis en uiterlijk t.e.m. 19-09-2021.

en

 • een tijdelijke vacante betrekking (in toepassing van art. V. 137 § 2 van de Codex Hoger Onderwijs) voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 21-09-2020 tot en met 17-09-2021.

 

Kandidaatstelling

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 29-06-2020.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Mieke Paelinck, vakgroepvoorzitter vakgroep Vastgoed en Landmeten. Dit kan via e-mail (Mieke.Paelinck@hogent.be).

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Kaat Bossuyt, HR partner. Dit kan via e-mail (Kaat.Bossuyt@hogent.be) of telefonisch (09 243 27 12).