Geowetenschapper bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

(08-10-2020) Vacature voor een Geo-wetenschapper bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

CONTEXT

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid. Het is een wetenschappelijke instelling en een museum. 

Het KMMA is op zoek naar een geowetenschapper om de ploeg van afdeling Geodynamica en Natuurlijke Rijkdommen te versterken bij de uitvoering van het samenwerkings-, onderzoeks- en kennisoverdrachtproject 'LES GÉORESSOURCES: CONTRIBUTION MAJEUR AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AFRIQUE CENTRALE (BURUNDI, R.D. CONGO, RWANDA, REP. CONGO)' – GeoRes4Dev

Het GeoRes4Dev-project heeft tot doel door middel van opleiding en wetenschappelijke, academische en technische capaciteitsopbouw op het gebied van maatschappelijke geologie en minerale rijkdom, met in totaal 5 academische partners uit het Zuiden in 3 toepassingsregio's (Kongo Central, Katanga en Kivu-Rwanda-Burundi), de leemten in de basisinformatie en de geactualiseerde kennis van deze geo-bronnenproducerende landen aan te vullen. Het ondersteunen van hun instellingen voor hoger onderwijs door hun capaciteiten op het gebied van opleiding, onderzoek en dienstverlening aan de samenleving te versterken, is dan ook een fundamentele uitdaging. De op grote schaal verspreide informatie zal worden bestendigd en kan als basis dienen voor toekomstige werkzaamheden.

FUNCTIE

Als wetenschapper op het gebied van de geowetenschappen voer je de volgende taken uit:

 • Het op harmonieuze wijze ontwerpen en uitvoeren van de verspreiding van de in het kader van het project verzamelde geologische informatie
 • Communiceren met het publiek en de autoriteiten over de verworven academische geologische en mijnbouwwetenschappelijke kennis met het oog op hun toepassingen.
 • Digitalisering van archief- en documentaire gegevens in databestanden en GIS-systemen die toegankelijk zijn via intranet (voor partners) en internet (voor het grote publiek).
 • Het toegankelijk maken via het internet van alle nieuwe gegevens en resultaten van MSc-, DEA- en PhD-studies van de Afrikaanse projectpartners.
 • Een WebGIS-kenniscentrum creeëren over natuurlijke hulpbronnen in Centraal-Afrika, in samenwerking met andere partnerinstellingen.
 • Jouw vaardigheden ten dienste stellen van de onderzoeksdoelstellingen die in het kader van het project zijn ontwikkeld, met de mogelijkheid om missies uit te voeren in Centraal-Afrika.

PROFIEL

 • Een licenciaats- of masterdiploma geologie hebben, of een diploma van burgerlijk ingenieur geoloog, of een doctoraat bezitten in de wetenschappen of ingenieurswetenschappen met een geologie-oriëntatie.
 • Ervaring hebben met het gebruik van moderne media (sociale netwerken, website...);
 • Wetenschappelijk werk (proefschrift, thesis of andere) en/of adviesdiensten hebben verricht op het gebied van minerale hulpbronnen en de duurzame exploitatie daarvan.

COMPETENTIES

Algemene vaardigheden met betrekking tot de functie:

 • Je deelt graag je kennis en vaardigheden. (KENNISDELING).
 • U kunt informatie op een duidelijke en gestructureerde manier overbrengen. (PRESENTATIE).
 • Je neemt graag het initiatief en bent proactief. (INITIATIEF/ACTIVITEIT).
 • U bent in staat om originele en innovatieve oplossingen en voorstellen te presenteren (CREATIVITEIT).
 • Je werkt graag samen met anderen en bereikt graag gemeenschappelijke doelen. Je werkt graag in een team (COLLABORATION).

Specifieke vaardigheden:

 • Een zeer goede kennis hebben (lezen/schrijven/spreken) van het Frans en het Engels om goed te kunnen communiceren met de Afrikaanse partners van het project (DR. Congo, Burundi, R. Congo, Rwanda).
 • Kennis hebben van de problemen van duurzame ontwikkeling in Afrika.
 • Kunnen werken in een multidisciplinair team.
 • Bereid zijn mee te werken aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en dienstverlenende projecten in Afrika en eraan deel te nemen.
 • Bereid zijn om in Afrika onder soms moeilijke omstandigheden veldwerk te verrichten.

WIJ BIEDEN

 • Een contract van bepaalde voor een jaar  als wetenschappelijk medewerker (niveau SW1).
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimumaanvangswedde: in SW10: 38.093 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 • Een interessante vakantieregeling.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

KANDIDATUUR

Gelieve je CV met begeleidende brief per met als referentie S/GeoRes4Dev voor 21 oktober 2020

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden, zullen worden aanvaard en beantwoord.

Interviews zullen plaatsvinden op 28 oktober 2020.

Voor meer inlichtingen over: