Opleidingscommissie biologie (OCB) 2017-2018

Samenstelling OCB

ZAP

Dominique Adriaens (WE11, voorzitter)
Koen Sabbe (WE11, secretaris)
Luc Lens (WE11, ondervoorzitter)
Ann Huysseune (WE11)
Mieke Verbeken (WE11)
Dries Bonte (WE11)
Geert Berx (WE14)
Anne Willems (WE10)
Geert De Jaeger (WE09)

AAP

Olivier Leroux (WE11)
Sandra Vangestel (WE11)
Ruben De Lange (WE11)

Studenten


Eline Verhelst
(2e bach)
Ward Poelmans
en Lynn Schepens (3e bach)
Nathan Schoutteten (1e master)
Charlotte Steendam (1e master)
Ruben Lacombe (2e master)

Uitgenodigde leden

Marleen De Troch (ZAP)
Ruben Claus (1e master)
Glen Dierickx en Laure Vanden Bulcke (2e master)

Vergaderingen OCB

De vergaderingen vinden plaats op maandagnamiddag (in de week voorafgaand aan de faculteitsraad) in de vergaderzaal Evomorf campus Ledeganck (3de verdieping, 2de fase, kant Plantentuin) om 14u00.

  • dinsdag 10 oktober 2017
  • maandag 13 november 2017
  • maandag 11 december 2017
  • woensdag 17 januari 2018
  • begin februari 2018 (datum nog te bepalen)
  • maandag 26 februari 2018
  • maandag 9 april 2018
  • vrijdag 18 mei 2018
  • maandag 25 juni 2018
  • maandag 10 september 2018

De verslagen zijn te raadplegen door alle lesgevers in de biologie en door alle OCB-leden na inloggen.