Kennisclip 14: Aanwervingsdiscriminatie: de huidige stand van zaken

(21-03-2022) Doctoraatsstudent Louis Lippens licht nieuwe inzichten toe rond aanwervingsdiscriminatie op basis zijn meta-analyse van 165 (!) correspondentie-experimenten op de arbeidsmarkt.