Stories @ UGent @ Work

Met Stories @ UGent @ Work brengen we korte, beleidsgerichte analyses. De reflecties bij deze analyses vertolken alleen de visie van onderstaande auteur(s). Zij kunnen niet doorgaan als de visie van het hele consortium.

Stories @ UGent @ Work 4, 3 mei 2022

Inactiviteit in Europa en de Belgische gewesten (Stijn Baert en Louis Lippens)

De ambitie om de werkzaamheidsgraad te verhogen is in ons land een rode draad doorheen de regeerakkoorden op federaal en gewestelijk niveau. Om die ambitie waar te maken, kan het beleid zich richten op de activering van werkzoekenden en inactieven. Die laatste groep is duidelijk de grootste. Toch is er veel minder aandacht voor hen. Een nieuwe Story @ UGent @ Work brengt hier vandaag verandering in.

 Hoe hoog is ons percentage inactieven in vergelijking met de andere landen? Verbeteren we in de ranking of verslechteren we? Wat zijn de redenen voor inactiviteit? Om hoeveel duizenden mensen gaat het? Zit de problematiek vooral bij vrouwen of bij mannen? Hoe zit het met inactiviteit onder personen met een migratieachtergrond? En wat zijn de verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië?

 U leest het allemaal in Story @ UGent @ Work 4.

Klik hier voor de volledige story.

Stories @ UGent @ Work 3, 6 september 2021

Werkgelegenheidsconferentie federale regering: zes voorstellen van werkexperten uit verschillende disciplines (Luc Van Ootegem, Elsy Verhofstadt, Bart Cockx, Sam Desiere, Stijn Baert, Bart Cockx, Els Clays, Filip De Fruyt)

Voorstel 1. Laat partners aan elkaar pensioenrechten doneren (prof. dr. Luc Van Ootegem en prof. dr. Elsy Verhofstadt)

Voorstel 2. Schrap loonlastverminderingen voor oudere werknemers (prof. dr. Bart Cockx en dr. Sam Desiere)

Voorstel 3. Verlaag pensioenopbouw bij langdurige werkloosheid (prof. dr. Stijn Baert)

Voorstel 4. Voer deeltijds pensioen pas in na grondig studiewerk (om averechtse effect te vermijden) (prof. dr. Bart Cockx)

Voorstel 5. Zorg ervoor dat ouder wordende werknemers met fysiek actieve jobs hun inspanningen zelf meer kunnen controleren (prof. dr. Els Clays)

Voorstel 6. Gebruik wetenschappelijk onderbouwde tools om oudere werknemers te heroriënteren (prof. dr. Bart Wille en prof. dr. Filip De Fruyt)

Klik hier voor de volledige story.

Stories @ UGent @ Work 2, 17 februari 2021

Welk draagvlak is er bij de Vlaming voor 24 hangende arbeidsmarkthervormingen? (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kernreflecties.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat er een groot draagvlak is voor maatregelen die de Vlaamse Regering plant: (verplichte) opleiding en gemeenschapsdienst voor (tijdelijk) werklozen en … de jobbonus.

2. Daarentegen is er weinig draagvlak voor hervormingen die – de wel erg gewenste – verhoging van het minimumpensioen moeten realistisch maken. Dit maakt de eindeloopbaandiscussie die de regering De Croo wil voeren geen evidente. Voor het geplande opvoeren van de strijd tegen de sociale en fiscale fraude is daarentegen wel een groot draagvlak.

3. Een enigszins verrassend laag draagvlak is er voor maatregelen die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt moeten versterken: quota voor vrouwen in raden van bestuur van privébedrijven en meer ouderschapsverlof voor koppels waar de partners dit verlof gelijkmatiger verdelen.

Klik hier voor de volledige story.

Klik hier voor eerste resultaten in Knack.

Klik hier voor de gepubliceerde IZA policy paper.

Stories @ UGent @ Work 1, 16 februari 2021

Welke thema’s rond werk en arbeidsmarkt vindt de Vlaming prioritair voor verder onderzoek? (Stijn Baert en Brecht Neyt)

Kerninzichten.

1. Onze enquête bij een toevalssteekproef (en een gemakssteekproef) van Vlaamse burgers van minstens 18 jaar leert dat thema’s rond welzijn op het werk (met inbegrip van werkbaar werk en burn-out) voor hen prioritair zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek.

2. Meerdere respondenten gaven spontaan aan dat pesten op het werk meer aandacht verdient in wetenschappelijk onderzoek.

3. Van de 20 voorgelegde thema’s scoren migratie op de arbeidsmarkt en genderverschillen op de arbeidsmarkt opvallend laag qua prioriteit.

Klik hier voor de volledige story.