Wie we zijn

UGent @ Work verenigt 29 professoren uit zeven UGent-faculteiten en twaalf UGent-vakgroepen die onderzoek doen rond werk en arbeidsmarkt.