Over TechTransfer

De Associatie UGent heeft een unieke valorisatiestructuur ontwikkeld.

De centrale interfacedienst UGent TechTransfer en de decentrale Business Development Centers ondersteunen onderzoekers bij het ontwikkelen van baanbrekende wetenschap om innovaties op de markt te brengen. Zij vormen de link tussen de academische en de industriële wereld. De Business Development Centers groeperen complementaire onderzoeksdepartementen volgens toepassingsgebied of expertisedomein. Samen met de IOF-platformen vormen zij het Industrial Liaison Network

 

ja, ik schrijf me in op de UGent TechTransfer nieuwsbrief

Innovatie aan UGent

innovation at Ghent University

Business Development aan UGent

business development at Ghent University