Spin-Off types

Ondernemersgedreven spin-offs

Ondernemersgedreven spin-offs vinden hun oorsprong bij ondernemende onderzoekers die het commerciële belang van hun onderzoeksresultaten willen omzetten naar een spin-off. Het gaat meestal om kleine spin-off-bedrijven die consultancy en servicegericht zijn en gebruik maken van universitaire knowhow die niet is overgebracht naar de spin-off.
 
Om de drempel te verlagen, kan het spin-off bedrijf universitaire voorzieningen gebruiken tegen betaalbare tarieven . Daarnaast wordt onderzocht of de ondernemers een tijdelijke deeltijdse opdracht in hun afdeling kunnen krijgen. Op die manier wordt een 'bootstrap' benadering mogelijk.

De universiteit heeft geen belang in dergelijke bedrijven en de financiële beloning voor de universiteit wordt beperkt tot een royalty

Ondernemersgedreven spin-offs zijn doorgaans zelf gefinancierd en krijgen indirecte steun door middel van een preferentiële toegang tot de universitaire infrastructuur en deeltijdse opdrachten. Ze richten zich vaak op adviesactiviteiten, of laboratorium- en testdiensten.

Technologie-gedreven spin-offs

Technologie-gedreven spin-offs zijn gebaseerd op eigen technologie van de universiteit, waarin de universiteit zwaar heeft geïnvesteerd, en dat het gevolg is van technologische en wetenschappelijke doorbraken na jarenlang basisonderzoek.

Het opstarten van een dergelijke spin-off is meestal een complex en lang proces dat aanzienlijke financiële middelen vereist. De opstart van een dergelijk bedrijf kan worden geïnitieerd door een incubatietraject binnen de onderzoeksafdeling van de universiteit. Tijdens dit traject wordt een industrieel proof-of-concept ontwikkeld, nodig om vroege markttests uit te voeren en risicokapitaalsverschaffers (VC) te overtuigen om te investeren. Dergelijke spin-off-bedrijven hebben meestal een managementteam nodig met de passende industriële ervaring om de vaak technologiegerichte onderzoekers/ondernemers te coachen.

In een dergelijk geval geeft de universiteit exclusieve toegang tot de technologie in ruil voor aandelen en/of royalty's. Aangezien dit type spin-off VC gefinancierd zal worden, zal naar een 'exit' toegewerkt worden, wat leidt tot economische return voor de universiteit via eigendomsrechten en royalty's.