Veiligheidsmaatregelen voor practica

Er gelden verhoogde veiligheidsmaatregelen:

 1. Voor de opleidingen in de gezondheidswetenschappen:
 2. Voor alle andere opleidingen wordt het aantal uur on campus beperkt door te focussen op essentiële competenties in combinatie met interactief online onderwijs. Waar mogelijk wordt het aantal, de frequentie en de duur van de practica beperkt.
  • Tijdens de practica worden de afstandsregels (min. 1,5 m) tussen alle aanwezigen in het practicum strikt gerespecteerd en is het dragen van een chirurgisch mondmasker altijd verplicht. Wanneer de studenten gedurende het practicum op de werkplek blijven komt dit overeen met 4 m² per persoon. Wanneer de studenten zich tijdens het practicum frequent verplaatsen in het lokaal is 10 m² per persoon noodzakelijk. De mondmaskers worden voorzien door de UGent.
  • Mondmaskers worden op de correcte manier gewisseld bij aanvang van het practicum (zie ‘Richtlijnen veilig aan het werk – procedure ‘Opzetten, dragen en verwijderen van een mondmasker’ en document ‘Mondmaskers en gelaatsschermen in kader van COVID-19).
  • Het voorzien van voldoende afstand tussen alle aanwezigen en het voldoen aan de oppervlaktenormen kan bekomen worden door het gebruik van grotere lokalen (die vrijkomen door afstandsonderwijs) of door het opsplitsen van groepen.
  • Mondmaskers zijn geen alternatief voor physical distancing
  • Hoog-risico contacten worden maximaal uitgesloten (cumulatief contact met 1 of meerdere personen gedurende meer dan 15 minuten over een afstand van minder dan 1,5 meter). Hoog-risico contact volgens de definitie van Sciensano: zie https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
  • Studenten werken niet fysiek samen aan een zelfde object, proef, opstelling,… Ze krijgen enkel (deel)taken die ze alleen kunnen uitvoeren. Enkel indien cruciaal voor de (deel)taak of het verwerven van de noodzakelijke competenties kan specifieke apparatuur gedeeld worden via een beurtrolsysteem. Deze apparatuur wordt tussen verschillende gebruikers gereinigd/ontsmet.
  • Extra aandacht wordt besteed aan goede ventilatie voor, tijdens en na de practica. (Voor lesgevers zie het document op het intranet ‘Richtlijnen veilig aan het werk – rubriek 29.1 Practica’.)
  • Practica duren in geen geval langer dan 4u (draagduur van een mondmasker bij continu gebruik).
 • Indien onduidelijkheden bij bovenstaande richtlijnen of voor bijkomende ondersteuning, contacteer veiligheid@UGent.be.