Contaminaties

Contaminaties zijn combinaties van twee verwante uitdrukkingen of woorden.

bv. goede contaminaties: smog / brunch

fout juist

doorfaxen

doormailen

nachecken

Het kost duur.

Wij behoren tot een van de beste studentenclubs.

Hij printte het document af.

Zij neemt altijd het hoogste woord.

Je mag verwachten dat ze een voorbeeldfunctie geven.

Volgens mijn mening is dat zo.

bij gemis aan

blijft gehandhaafd

de enquêteresultaten wijzen uit

de oorzaak is te wijten aan

gelijkstellen aan

gepaard gaan aan

het kan mogelijk zijn

inbegrepen in de prijs

iets verloren zijn

ontleend uit

op de hoogte met

overnieuw

refereren naar

stappen ondernemen

toelichting op

toetsen op

zoiets dergelijks

faxen, doorsturen

mailen, doorsturen

checken, controleren, nakijken

Het is duur. Het kost veel.

Wij zijn een van de beste studentenclubs. Wij behoren tot de beste studentenclubs.

Hij drukte het document af. / Hij printte het document uit.

Zij heeft altijd het hoogste woord. / Zij neemt altijd het woord.

Je mag verwachten dat ze een voorbeeld geven. / ...dat ze een voorbeeldfunctie hebben.

Volgens mij is dat zo. / Naar mijn mening is dat zo.

bij gemis van / bij gebrek aan

wordt gehandhaafd / blijft van kracht

de enquêteresultaten laten zien / de enquête wijst uit

de oorzaak is / het is te wijten aan

gelijkstellen met / gelijk zijn aan

gepaard gaan met / gekoppeld zijn aan

het kan zijn / het is mogelijk

in de prijs begrepen / bij de prijs inbegrepen

iets kwijt zijn / iets verloren hebben

ontleend aan / afkomstig uit

op de hoogte van / bekend met

opnieuw / over (Ik doe het over)

verwijzen naar / refereren aan

stappen zetten / iets ondernemen

toelichting bij / commentaar op

toetsen aan / onderzoeken op

iets dergelijks / zoiets