Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Wij zijn open op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u.
Je kan ons vinden aan de ronde balie in de foyer van Campus Ufo.
Je kan ons eveneens contacteren via e-mail, telefoon of chat.
Opgelet: alle inschrijvingen verlopen online via www.ugent.be/inschrijven
Nieuwe student?
Alle info over inschrijven.
Lukt je inschrijving niet? We helpen je graag verder via

Telefoon

+32 9 331 00 99 (9u - 12u)

Chat

E-mail

Webpagina (lees eerst deze info vooraleer te mailen) E-mail
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
inschrijven: vragen over online inschrijven inschrijven@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verificaties@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

  • in de faculteit
  • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Sluitingsdagen

  • Zaterdag 25 december 2021 t/m zaterdag 1 januari 2022 (Kerstvakantie)
  • Vrijdag 18 maart 2022 (Dies Natalis)
  • Maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)
  • Donderdag 26 mei en Vrijdag 27 mei 2022 (O.H. Hemelvaart)
  • Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
  • Maandag 11 juli 2022 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
  • Maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022 (Nationale feestdag en Gentse Feesten) (wordt nog aangevuld i.v.m. zomersluiting)
  • Maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. Hemelvaart)

Waar Ufo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (= kant grote, brede gevlekte trap)
ronde balie in foyer
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.