Onderwijs in academiejaar 2020-2021: Blend@UGent

Eén van de belangrijkste doelstellingen voor het onderwijs aan de Universiteit Gent in het academiejaar 2020-21 is het vormen van een UGent-community, zo maximaal mogelijk on campus in Gent en Kortrijk, aangevuld met online onderwijs. 

Dit gaat vanzelfsprekend hand in hand met het garanderen van ieders veiligheid en het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs.

On campus: interactieve activiteiten

In 2020-21 zet de UGent volledig in op activerend onderwijs met een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van on campus en online onderwijs.

Blend@UGentWat betekent dat?

  • In code geel en oranje zullen heel wat lessen on campus kunnen doorgaan, in kleinere groepen, in grotere auditoria, gespreid over de week, … In heel wat vakken zal een rotatiesysteem worden gebruikt, waarbij de ene groep de les on campus volgt en de andere groep online mee volgt. Ook het principe van flipped classroom is mogelijk: aan studenten zal dan gevraagd worden om zich  online voor te bereiden op een on campus onderwijsactiviteit bv. door een online leerpad te doorlopen en/of achteraf oefeningen te maken als naverwerking. Daardoor kunnen de on campus lessen vooral gebruikt worden om de leerstof te verdiepen, vaardigheden in te oefenen, vragen te stellen en met elkaar samen te werken.
  • In het academiejaar 2020-21 worden zo veel mogelijk onderwijsactiviteiten live gestreamd en ook opgenomen. Dit betekent dat alle hoorcolleges worden gestreamd en opgenomen. Practica, werkcolleges of oefeningen worden gestreamd en opgenomen waar dit mogelijk is en een meerwaarde kan bieden.
  • Practica, labo’s, oefeningen, werkcolleges zijn voor jou als student een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Het zijn ook momenten van interactie met medestudenten en lesgevers. Daarom zullen we er alles aan doen om alle noodzakelijke practica, labo’s, oefeningen, werkcolleges, … on campus te laten doorgaan. Hierbij zullen de geldende veiligheidsprocedures uiteraard altijd gevolgd worden. Dit betekent dat de groepsgroottes aangepast zullen worden en mondmaskers gedragen worden.
  • Al het onderzoek voor bachelor- en masterproeven gaat zo veel mogelijk door zoals gepland. Hierbij worden uiteraard alle veiligheidsrichtlijnen strikt gevolgd. Indien het onderzoek niet op een veilige manier kan gebeuren dan zal jouw promotor samen met jou kijken hoe het onderzoek voor je masterproef geheroriënteerd kan worden. Belangrijk hierbij is dat je op die manier zal kunnen afstuderen zoals gepland.
  • Als je een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag had voor onderzoek in het kader van de masterproef in het buitenland is er vóór afreizen wel steeds een expliciete toestemming nodig.
  • Stage is in veel gevallen een belangrijk onderdeel van je opleiding. We willen er dus voor zorgen dat de stages kunnen doorgaan. Je eigen veiligheid is hierbij zeer belangrijk. Indien de stage niet op een veilige manier kan gebeuren – omdat bv. de stageplaats de veiligheidsrichtlijnen niet kan garanderen – zal zo snel mogelijk een oplossing gezocht worden. Ook stages op basis van telewerk of via alternatieve stageopdrachten zijn mogelijk. Deze stages op afstand kunnen ook als volwaardige stages worden beschouwd. Voor wie een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag had voor een buitenlandse stage is vóór afreizen wel steeds een expliciete toestemming nodig.

Online onderwijs en digitale tools

Voor het online onderwijs zal je vanachter je computer de interactieve lessen volgen. Je kan dit doen

Je zal daarbij een vast uurrooster krijgen waarin zowel de on campus als de online onderwijsactiviteiten zichtbaar zijn. Dit uurrooster biedt jou een duidelijke structuur om je onderwijsactiviteiten te plannen en te organiseren.

Volg zoveel mogelijk de online lessen mee op het moment dat ze gestreamd worden, en wacht niet op het bekijken van de opnames.

De meeste lesgevers zullen werken met een virtual classroom waarbij je ook online vragen kan stellen en in interactie gaan met de lesgever. Maak zo veel mogelijk gebruik van deze kans.

  • Lesgevers geven online les via Zoom voor grote groepen (tot 1000 studenten).
  • Lesgevers kunnen lessen voor kleinere groepen (tot 150 studenten) via Bongo geven.
  • Samenwerken en online communicatie gebeurt via MS Teams. Office 365 is dan ook beschikbaar voor alle studenten en medewerkers. 
  • Lesopnames in 2020-2021: veelgestelde vragen en informatie voor studenten

Handleidingen voor studenten