Academische kalender 2021-2022

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2021-2022 (iCal)

Standaard kalender

Eerste semester

 • Vrijdag 24-09-2021: plechtige opening academiejaar 2021-2022
 • Maandag 27-09-2021: start academiejaar 2021-2022
 • Maandag 27-09-2021 t.e.m. zaterdag 18-12-2021: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 20-12-2021 t.e.m. vrijdag 24-12-2021: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 27-12-2021 t/m zaterdag 08-01-2022 (2 weken)
 • Maandag 10-01-2022 t.e.m. zaterdag 05-02-2022: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 19/02/2022)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 07-02-2022 t/m zaterdag 12-02-2022 (1 week)

Tweede semester

 • Maandag 14-02-2022 t.e.m. zaterdag 02-04-2022: 7 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 25/02/2022)
 • Paasreces: maandag 04-04-2022 t/m zaterdag 16-04-2022 (2 weken)
 • Dinsdag 19-04-2022 t.e.m. zaterdag 21-05-2022: 5 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 23-05-2022 t.e.m. zaterdag 28-05-2022: 1 week inhaalactiviteiten
 • Maandag 30-05-2022 t.e.m. zaterdag 09-07-2022: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 07/07/2022 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • Zomerreces: maandag 11-07-2022 t/m zaterdag 20-08-2022 (6 weken)

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 22-08-2022 t.e.m. zaterdag 17-09-2022: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties en proclamaties)
 • Maandag 19-09-2022 t.e.m. zaterdag 24-09-2022: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 26-09-2022: start academiejaar 2022-2023

Flexibele invulling

Eerste semester

 • Vrijdag 24-09-2021: plechtige opening academiejaar 2021-2022
 • Maandag 27-09-2021: start academiejaar 2021-2022
 • Maandag 27-09-2021 t.e.m. zaterdag 05-01-2022: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Kerstreces: maandag 27-12-2021 t/m zaterdag 08-01-2022
 • Intersemestriële vakantie: maandag 07-02-2022 t/m zaterdag 12-02-2022 (1 week)

Tweede semester

 • Maandag 14-02-2022 t.e.m. zaterdag 09-07-2022: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Paasreces: maandag 04-04-2022 t/m zaterdag 16-04-2022
 • Zomerreces: maandag 11-07-2022 t/m zaterdag 20-08-2022 (6 weken)

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 22-08-2022 t.e.m. zaterdag 17-09-2022: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties en proclamaties)
 • Maandag 19-09-2022 t.e.m. zaterdag 24-09-2022: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 26-09-2022: start academiejaar 2022-2023

Sluitingsdagen

Onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst tijdens het kerstreces, de intersemestriële vakantie, het paasreces, het zomerreces, de week van 19/09/2022 t/m 24/09/2022 en ook op volgende sluitingsdagen

 • Maandag 1 november 2021 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
 • Dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
 • Donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
 • Zaterdag 25 december 2021 t/m zaterdag 1 januari 2022 (Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde verlofdagen)
 • Vrijdag 18 maart 2022 (Dies Natalis)
 • Maandag 18 april 2022 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
 • Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
 • Maandag 11 juli 2022 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, wettelijke feestdag)
 • Maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022 (Nationale feestdag (wettelijke feestdag) en werkdagen Gentse Feesten (vast opgelegde verlofdagen))
 • Maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
 • Eventuele bijkomende vast opgelegde verlofdagen in 2022 te bepalen door het POC

Inhaalactiviteiten

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
 • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
 • Evaluaties

Uitzonderingen vakanties

Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

 • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
 • Toelatingsprocedures
 • Onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
 • Stages, klinieken en meerdaagse excursies (ook op sluitingsdagen)
 • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

Uitzonderingen examenperiodes

Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

 • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
 • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
 • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s
 • Studenten die conform artikel 25 beroep kunnen doen op de faciliteit ‘één of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, desgevallend met een andere examenvorm’.
 • Inhaalexamens na de eerstesemesterexamenperiode 2021-2022 zijn mogelijk tijdens de eerste week van het tweede semester (van 14/2/2022 tot en met 19/2/2022), of uitzonderlijk tijdens de intersemestriële vakantie (van 7/2/2022 tot en met 12/2/2022) (aanpassing OER omwille van corona).

Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.

Afwijkingen van de academische kalender

Afwijkingen van de bepalingen in artikels 1 t.e.m. 3 van het Onderwijs- en examenreglement, alsook de aanvraag van de flexibele invulling van de academische kalender, kunnen uitsluitend worden toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden op gemotiveerd verzoek van een faculteitsraad, na advies van de onderwijsdirecteur (en in casu van de flexibele invulling van de academische kalender tevens de opleidingscommissie en Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs). Afwijkingen m.b.t. examenperiodes, bekendmaking examencijfers en deadlines dienen in het kader van de flexibele invulling van de academische kalender in het aanvraagdossier opgenomen te worden.

Het facultaire aanvraagdossier moet vóór 1 januari van het eraan voorafgaande academiejaar worden ingediend bij de Directie Onderwijsaangelegenheden, via

De directeur Onderwijsaangelegenheden bepaalt expliciet de geldigheidsduur van de toegestane afwijkingen.

Download in pdf

Academische kalender 2021-2022

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's