Academische kalender 2020-2021

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2020-2021 (iCal) (update 04/03/2021)

Overzicht

Eerste semester

 • Vrijdag 18-09-2020: plechtige opening academiejaar 2020-2021
 • Maandag 21-09-2020: start academiejaar 2020-2021
 • Maandag 21-09-2020 t.e.m. zaterdag 12-12-2020: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 14-12-2020 t.e.m. zaterdag 19-12-2020: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 21/12/2020 t/m zaterdag 02/01/2021
 • Maandag 04-01-2021 t.e.m. zaterdag 30-01-2021: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 13/02/2021)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 01/02/2021 t/m zaterdag 06/02/2021

Tweede semester

 • Maandag 08-02-2021 t.e.m. zaterdag 03-04-2021: 8 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 19/02/2021)
 • Paasreces: maandag 05/04/2021 t/m zaterdag 17/04/2021
 • Maandag 19-04-2021 t.e.m. zaterdag 15-05-2021: 4 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 17-05-2021 t.e.m. zaterdag 22-05-2021: 1 week inhaalactiviteiten
 • Maandag 24-05-2021 t.e.m. zaterdag 03-07-2021: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 1/7/2021 en voor de SLO t/m vr 2/7/2021 en feedback tweedesemesterexamenperiode) (update 04/03/2021: op Pinkstermaandag 24-05-2021 worden de evaluaties NIET geschorst).
 • Zomerreces: maandag 05/07/2021 t/m zaterdag 14/08/2021

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 16-08-2021 t.e.m. zaterdag 11-09-2021: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties)
 • Maandag 13-09-2021 t.e.m. zaterdag 18-09-2021: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 20-09-2021 t.e.m. zaterdag 25-09-2021: 1 week vakantie

Sluitingsdagen

 • Maandag 2 november 2020 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
 • Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 25 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 (Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde verlofdagen)
 • Vrijdag 19 maart 2021 (Dies Natalis)
 • Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • Zaterdag 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 13 mei 2021 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 14 mei 2021 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
 • Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag) (update 04/03/2021: evaluaties worden NIET geschorst).
 • Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 23 juli 2021 (Nationale feestdag (wettelijke feestdag)) en werkdagen Gentse Feesten (vast opgelegde verlofdagen)
 • Eventuele bijkomende vast opgelegde verlofdagen in 2021 te bepalen door het POC

Inhaalactiviteiten

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
 • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
 • Evaluaties

Uitzonderingen vakanties

Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

 • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
 • Toelatingsprocedures
 • Onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
 • Stages, klinieken en meerdaagse excursies (ook op sluitingsdagen)
 • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

Uitzonderingen examenperiodes

Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

 • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
 • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
 • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s
 • Studenten die conform artikel 25 beroep kunnen doen op de faciliteit ‘één of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, desgevallend met een andere examenvorm’.

Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.

Afwijkingen van de academische kalender

Afwijkingen van de bepalingen in artikels 1 t.e.m. 3 van het Onderwijs- en examenreglement kunnen uitsluitend worden toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden op gemotiveerd verzoek van een faculteitsraad, na advies van de onderwijsdirecteur (en in casu van de flexibele invulling van de academische kalender tevens de opleidingscommissie en Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs). Afwijkingen m.b.t. examenperiodes, bekendmaking examencijfers en deadlines dienen in het kader van de flexibele invulling van de academische kalender in het aanvraagdossier opgenomen te worden.

Het facultaire aanvraagdossier moet vóór 1 januari van het eraan voorafgaande academiejaar worden ingediend bij de Directie Onderwijsaangelegenheden, via

De directeur Onderwijsaangelegenheden bepaalt expliciet de geldigheidsduur van de toegestane afwijkingen.

Flexibele invulling

Eerste semester

 • Vrijdag 18-09-2020: plechtige opening academiejaar 2020-2021
 • Maandag 21-09-2020: start academiejaar 2020-2021
 • Maandag 21-09-2020 t.e.m. zaterdag 30-01-2021: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Kerstreces: maandag 21/12/2020 t/m zaterdag 02/01/2021
 • Intersemestriële vakantie: maandag 01/02/2021 t/m zaterdag 06/02/2021

Tweede semester

 • Maandag 08-02-2021 t.e.m. zaterdag 03-07-2021: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Paasreces: maandag 05/04/2021 t/m zaterdag 17/04/2021
 • Zomerreces: maandag 05/07/2021 t/m zaterdag 14/08/2021

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 16-08-2021 t.e.m. zaterdag 18-09-2021: 5 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties en feedback beide examenperiodes)
 • Maandag 20-09-2021 t.e.m. zaterdag 25-09-2021: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

Download in pdf

Academische kalender 2020-2021 (update 04/03/2021)

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's