Gegronde redenen afwezigheid op examen

  • Ziekte of ongeval die deelname aan het examen verhinderen
  • Overlijden tijdens betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in 1ste graad (ouders of kinderen) of in 2de graad (grootouders, kleinkinderen, broer, zus) of van een persoon die met de student samenwoont
  • Gerechtelijke redenen (vb. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank)
  • Overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een GIT. Met overlapping wordt bedoeld dat 2 of meer examens op dezelfde dag doorgaan. De student moet hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de modeltrajectjaren.
  • Andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden)

Meer lezen: Onderwijs- en examenreglement artikel 75