Stagebeurzen via het Erasmus+ programma: Erasmus Traineeship

Voor stages in de EU van max. 12 maanden (met aftrek van aantal maanden Erasmus studie-uitwisseling tijdens je huidige studiecyclus) tot 1 jaar na de studies vanaf de afstudeerdatum.

Het beursbedrag varieert naargelang het land van bestemming. Er zijn drie beurscategorieën voor drie landengroepen:

  • GROEP 1- 479€ / 529€*: Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden
  • GROEP 2 - 429€ / 479€*: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland,  Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje
  • GROEP 3 - 379€ / 429€*: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovakije, Noord-Macedonië, Kroatië, Servië, Slovenië, Tsjechische Republiek, Turkije

*Studenten die deel uitmaken van de ondervertegenwoordigde groepen hebben recht op het hogere beursbedrag per maand.

Bovenstaande bedragen worden toegekend per volledige stagemaand. Onvolledige maanden worden pro rata berekend.

Voor wie?

De E+ beurzen voor stage na studie staan open voor alle afstuderenden ((prof).BA, MA, ManaMa, PhD) ongeacht nationaliteit.

Deadline?

Deze beurs kan enkel aangevraagd worden tijdens je afstudeerjaar vóór je je eindresultaat ontvangt via OASIS. Bij de aanvraag (registratie) is nog geen concreet stageplan vereist. Registraties na afstuderen zijn niet ontvankelijk. De beurzen worden toegekend in volgorde van aanvraag, tot het budget is uitgeput.

Minimumduur van de stage na studie is 2 maanden – max. 12 maanden, met aftrek van je eventuele Erasmusuitwisseling tijdens je laatste studiecyclus.
Wie tijdens het afstudeerjaar nog op Erasmusuitwisseling vertrekt, kan zich best pas na terugkeer online aanmelden voor registratie. Op die manier kan de exacte duur van je Erasmusverblijf worden bepaald en dus ook de maximale duur van je eventuele E+ stage na studie.

 

Hoe aanvragen?

Aanmelden voor deze beurzen doe je online via Flanders Traineeship Platform, het Vlaams stageplatform voor internationale stagemobiliteit na de studies, ingebed in Students on the move, het Vlaams Actieplan voor Mobiliteit gesubsidieerd door het Vlaams Departement Onderwijs en Vorming.

Registratie (stap 1 en 2) kan al vóór je een concreet stageplan hebt, via volgende stappen:

  1. Ga naar Flanders Traineeship Platform > Registreren? Klik hier!.
    Je vult enkele velden in waarna je toegang krijgt tot het applicatiesysteem en je persoonlijk aanvraagdossier.
  2. Je print het registratieformulier af; nog invullen, ondertekenen en terug opladen.
  3. Als je een stageplaats gevonden hebt -dit mag ook na je afstudeerdatum- vervolledig je je applicatie in je online aanvraagdossier. Het systeem geeft telkens welke de volgende stap is.

Meer informatie: www.studentsonthemove.be/nl/

Flanders Traineeship Platform contact: info@flanderstraineeshipplatform.be

UGent contact:
Afd. Internationalisering

tel 09 264 70 06 (bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag)

Een buitenlandse stageplaats vinden

Zelf een stage zoeken vormt een goede oefening in solliciteren. Gebruik je netwerk of solliciteer spontaan. Reflecteer vooraf over jouw competenties en sterktes. Vermeld wat je eventueel graag wil leren en zet je know-how die nuttig kan zijn voor je stageplaats in de verf (win-win). Vele bedrijven posten hun stageaanbod op hun website of via stagedatabanken. . Meer tips en interessante links op www.studentsonthemove.be/nl/