Onderverhuren in de homes in academiejaar 2021-2022

Onderverhuren, wat is dat?

Wil je je kamer of studio onderverhuren, sluit je een onderverhuringsovereenkomst af met een onderhuurder waarbij de UGent geen partij is. Jij, de hoofdhuurder, moet daarbij dezelfde verplichtingen als geldig onder je huurovereenkomst, incl. onderhavig reglement, opleggen aan de onderhuurder en je mag geen hogere huurprijs vragen dan deze die je zelf betaalt (geen winstbejag).

Hou hierbij rekening dat je voor de periode van de onderverhuring geen huurvermindering ontvangt en je de standaard huurprijs (als niet-beursstudent) aan de UGent betaalt.

Jij, hoofdhuurder, blijft aansprakelijk t.a.v. de UGent wat betreft de contractuele huurverplichtingen, incl. de naleving van onderhavig reglement, wat niet wegneemt dat de UGent (tucht)maatregelen kan nemen t.a.v. de onderhuurder wanneer deze inbreuken pleegt op onderhavig reglement, de orde verstoort en/of tuchtfeiten begaat.

Wie kan mijn kamer of studio onderhuren?

De onderhuurder dient een goedgekeurde inschrijvingsaanvraag als student aan de UGent te hebben om je wooneenheid te kunnen huren. 

De onderhuurder heeft een inschrijving met een diploma- of een creditcontract, of is een geregistreerde inkomende uitwisselingsstudent. Buitenlandse studenten komen dus ook in aanmerking.

Indien je een potentiële kandidaat zou gevonden hebben en wil nagaan of je kandidaat in aanmerking komt, kan je gerust ons de vraag stellen via dit e-mailsjabloon.

Waar kan ik mijn kamer of studio adverteren?

Je kan je vrije kamer of studio adverteren op Kotatgent.

Maar ook de Afdeling Huisvesting kan je vrije wooneenheid bekendmaken aan geïnteresseerde onderhuurders.
Hiervoor 
download je dit invulformulier, zet je de beveiliging af om deze in te vullen en bezorg je het terug aan Nathalie Geeraerts.

Geïnteresseerde onderhuurders zullen jou rechtstreeks (en snel!) contacteren.

Waar moet ik nog rekening mee houden?

Bezorg de adres- en contactgegevens van de onderhuurder en een kopie van de ondertekende onderverhuurovereenkomst aan de afdeling Huisvesting, vóór de voorziene ingangsdatum.  Doe dit bij voorkeur per .

Hou voor de huurprijs wel rekening met het feit dat je - voor de periode van de onderverhuring - in geen geval een huurvermindering zal krijgen.

Er wordt aangeraden het daartoe beschikbare Nederlandstalige of Engelstalige modelcontract van de UGent te gebruiken. 

Denk aan een waarborg (maximum twee maand huur) en een volledige staat van bevinding bij in- en uitcheck.
Je kan onze inventarisformulieren als basis gebruiken.

Je dient zelf je sleutel en badge aan de onderhuurder te overhandigen en (desgevallend) die aan het einde van jouw originele huurovereenkomst met de UGent, aan ons te (laten) bezorgen.