Huurvermindering - Algemene informatie

Je kan een huurvermindering aanvragen op het moment dat je een aanvraag voor een kamer of studio in een universitaire home indient.

Kom je in aanmerking, dan wordt je maandelijkse huur na verwerking verminderd met het bedrag van de huurvermindering.

Welke huurvermindering kan je krijgen?

Academiejaar 2020-2021

Academiejaar 2021-2022

Rechtstreekse huurprijsvermindering Kamer of kamer + Studio Kamer  Studio
Beursstudent € 123,00/maand € 121,00/maand € 125,00/maand € 123,00/maand
Bijna-beursstudent € 103,00/maand € 101,00/maand € 105,00/maand € 103,00/maand
Via de Sociale Dienst € 0 – € 123,00 (dossierafhankelijk)/maand

€ 0 – € 125,00 (dossierafhankelijk)/maand

Wie komt in aanmerking voor een huurvermindering?

Als UGent-student krijg je huurvermindering als je:

een wooneenheid huurt in home Astrid, Boudewijn, Fabiola, Vermeylen of Bertha De Vriese

EN je

ofwel het statuut van beursstudent hebt: je krijgt dus een studietoelage van de Vlaamse overheid of je voldoet aan de nationaliteits- en financiële voorwaarden om een studietoelage te krijgen, ook al voldoe je misschien niet aan de studievoorwaarden.

ofwel het statuut van bijna-beursstudent hebt: je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden om een studietoelage van de Vlaamse overheid te krijgen, maar het inkomen ligt maximum € 3.209,00 boven de maximumgrens voor de studietoelagen (bedrag tijdens academiejaar 2020-2021).

Meer informatie: Huurvermindering als beursstudent of bijna-beursstudent

Kom ik in aanmerking voor een studietoelage?

Komen NIET in aanmerking voor een huurvermindering: aanvragers van een kamer plus, comfortkamer of flat, hogeschoolstudenten en huurders van een wooneenheid op de private markt.

Huurvermindering via de Sociale Dienst:

Je bent geen beurs- of bijna-beursstudent, maar verkeert toch in specifieke sociale of financiële omstandigheden, dan kan je huurvermindering vragen via de Sociale Dienst. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor studiefinanciering.

Meer informatie: Studiefinanciering via de Sociale Dienst

Komen NIET in aanmerking voor een huurvermindering: aanvragers van een kamer plus, comfortkamer of flat, hogeschoolstudenten en huurders van een wooneenheid op de private markt.


Hoe vraag ik een huurvermindering aan?

Je vraagt online een kamer of studio aan. Bij het onderdeel ‘Huurvermindering’, van de aanvraagprocedure, geef je aan welke situatie op jou van toepassing is. Afhankelijk hiervan wordt jou meteen het gepaste aanvraagformulier aangeboden.

1. Ik kom in aanmerking voor een huurvermindering als beursstudent.

  • Ik ontving voor 2020-2021 een studietoelage van de Vlaamse overheid voor het hoger onderwijs 
    of ik ontving voor schooljaar 2020-2021 een schooltoeslag in het kader van het Groeipakket
  • Ik zal in 2021-2022 waarschijnlijk beursstudent zijn.

Aanvraagformulier huurvermindering huisvesting

 

2. Ik kom in aanmerking voor een huurvermindering als bijna-beursstudent.

  • Ik ontving voor 2020-2021 geen studietoelage van de Vlaamse overheid, maar kreeg bericht in aanmerking te komen voor het statuut van bijna-beursstudent.
  • Ik zal in 2021-2022 bijna-beursstudent zijn.

Aanvraagformulier huurvermindering huisvesting

 

3. Ik kom misschien in aanmerking voor een huurvermindering als beursstudent of bijna-beursstudent en wens dit te laten onderzoeken.

Aanvraagformulier huurvermindering Sociale Dienst

 

4. Ik wens om sociale of financiële redenen een aanvraag in te dienen voor financiële hulpverlening door de Sociale Dienst.

Meer informatie: Studiefinanciering via de Sociale Dienst

 

Contact

Sociale Dienst Campus UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 47,  B-9000 Gent

SocialeDienst@UGent.be

www.ugent.be/socialedienst