Wooneenheid aanvragen en status opvolgen

 

Je kan de meest courante vragen rond een kameraanvraag hier terugvinden.

Dit kan nog steeds...

Een aanvraag voor huidig academiejaar kan omwille van technische redenen niet meteen in OASIS, maar je kan wel degelijk nog een wooneenheid aanvragen voor de rest van academiejaar 2020-2021, als je voldoet aan de aanvraagvoorwaarden.

Stuur dit ingevulde sjabloon naar accommodatie@ugent.be en de aanvraag zal voor jou worden opgemaakt.

Voor een aanvraag voor academiejaar 2021-2022, dien je een aanvraag op OASIS te registreren. 

  Dien je tijdige aanvraag in vanaf 1 maart 2021 tot (uiterlijk) 1 mei 2021.

  (Her)aanvragen, ingediend ná 1 mei zullen zonder uitzondering als laattijdig worden beschouwd en niet volgens de prioriteitenlijst worden behandeld.

  Aanvraagprocedure

  Je dient je huisvestingsaanvraag uitsluitend online in via het onderaan vermelde platform.

  Hou er rekening mee dat je je huisvestingsaanvraag pas kan indienen na

  • het aanmaken en vervolledigen van je persoonsprofiel
  • het registreren van een bankrekening
  • het registreren van je voorgeschiedenis
  • het registreren en voorleggen van een UGent-opleiding

  De opleiding die je registreert is in geen geval al een definitieve inschrijving. Pas tijdens de zomermaanden zal je je voor deze (of andere) opleiding kunnen inschrijven. De opleiding waarvoor je je nu registreert, kan je te allen tijde (dus ook na het indienen van de huisvestingsaanvraag) wijzigen. Dit heeft geen impact op je huisvestingsaanvraag.
  Ook indien je je uiteindelijk voor een andere opleiding dan oorspronkelijk aangeduid zou inschrijven, heeft dit geen weerslag op je huisvestingsaanvraag.

   

  Wij raden aan om alle informatie in te vullen en geen velden over te slaan, ook indien het geen verplicht veld lijkt te zijn

  Dien je aanvraag onmiddellijk in (zonder eerst te bewaren) om foutieve aanvragen te vermijden.


  Volg de instructies en volg je e-mails goed op.

  Na het indienen van je aanvraag krijg je een bevestigingsmail toegestuurd op het e-mailadres waarmee je je registreerde. 
  Lees de ingevoerde gegevens, vermeld in de e-mail, grondig na en volg desgevallend op: bezorg de benodigde documenten binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen.

  • Nieuwe aanvragen dienen steeds bevestigd te worden met een kopie van de ID-kaart.

  Voorwaarden

  Enkele principes voor tijdige aanvragen (=ingediend voor 1 mei):

  -          Een student, die zich voor de 1e keer inschrijft voor een 1e bachelor, krijgt een hogere prioriteit dan een 1e kameraanvraag van een ouderejaarsstudent

  -          Studenten met een studietoelage krijgen een hogere prioriteit

  De beschikbare kamers en studio's worden eind juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst.

  Indienen

  Lees deze info voor je de aanvraag start.


  Maak een keuze uit onderstaande aanvraagmogelijkheden. 
  Hou hierbij rekening met je (toekomstig) studentenprofiel:

  OF

   

  Bevestigen

  Volg de instructies op OASIS en volg je e-mails goed op.

  Na het indienen van je aanvraag krijg je een bevestigingsmail toegestuurd op het e-mailadres waarmee je je registreerde. Lees de ingevoerde gegevens, vermeld in de e-mail grondig na en volg desgevallend op door de nodige documenten te bezorgen binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen.

  • Nieuwe aanvragen dienen steeds bevestigd te worden met een kopie van de ID-kaart, ook al heb je je identiteit bevestigd op OASIS met de itsme-app of je eID.

  Opvolging

  Volg de status van je aanvraag door je opnieuw aan te melden op het administratieplatform OASIS. Selecteer vervolgens, in de menubalk, het academiejaar dat van toepassing is.
  Tip: markeer 16 juni in jouw agenda. Indien gewenst, kan je tot deze datum nog gratis annuleren via .

  STATUS

  DUIDING

  Nog niet ingediend Nog in ontwerpfase
  Ingediend Moet nog worden bevestigd (cf. bevestigingsmail)
  Afgekeurd Komt niet in aanmerking
  Ingediend - dossier volledig Documenten ontvangen
  Toegewezen Huurcontract verstuurd via e-mail
  Contract ontvangen Getekend huurcontract in het bezit van afd. Huisvesting
  Op wachtlijst geplaatst Op wachtlijst geplaatst
  Geannuleerd Geannuleerd

   

  Toewijzing

  De kamers, studio's en flats worden toegewezen volgens de vastgelegde prioriteitenlijsten.
  Er wordt geen rekening gehouden met of voorrang verleend aan toekomstige studenten met reeds een familielid of kennis in de homes.

  NIEUWS over jouw (her)aanvraag ontvang je - uitsluitend na hoger vermelde bevestiging van je aanvraag - ten vroegste in de laatste week van juni.
  Enkel heraanvragende studenten kunnen vroeger reeds hun overeenkomst van ons ontvangen.

  • Toewijzing:

  Je ontvangt via e-mail een huurovereenkomst en een Intern Reglement. 

  Je bezorgt de huurovereenkomst binnen de 14 dagen ondertekend terug.
  Je tekent digitaal of je stuurt een gescande, manueel getekende versie (geen foto!) door via e-mail naar .
  Stuur je contract niet op via de post, om vertraging of verlies te voorkomen.
  Huurovereenkomsten die na 14 dagen niet werden terugbezorgd, worden geannuleerd.  

  Eenmaal toegewezen kan het de huurovereenkomst enkel nog worden getekend of geannuleerd, er kan niet meer gewisseld worden van wooneenheid.
  Geef dus een doordachte voorkeur mee bij je aanvraag en sluit op voorhand homes uit (max. twee) waar je geen kamer wil huren.

  • Wachtlijst:

  Je ontvangt een huurovereenkomst via e-mail van zodra er een geschikte kamer of studio vrijkomt. Vooral na de examenperiode komen veel wooneenheden vrij. Je wordt hiervan niet op voorhand verwittigd.
  Voorkom eventuele kosten en volg je aanvraag regelmatig op. Je aanvraag blijft op de wachtlijst staan tot je die schriftelijk annuleert.

   

  Annuleren

  Je kreeg nog geen kamer toegewezen en je staat op de wachtlijst?

  • Je kan je aanvraag gratis annuleren via . Annuleren is sowieso steeds gratis tot 16 juni.

  Je hebt een contract ontvangen?

  • Je annuleert bij voorkeur als antwoord op je contract of  met het e-mailadres waar je de aanvraag mee hebt ingediend.
   Een administratieve kost van 75 euro zal worden aangerekend via factuur. 
  • Annuleer je omdat je niet in aanmerking komt (niet ingeschreven aan UGent voor 27 studiepunten of meer onder diplomacontract, masterdiploma reeds behaald, ...)? 
   Bezorg ons hiervan een bewijs In dat geval zal er geen factuur volgen.
  • Annuleer je omdat je niet je home van voorkeur hebt gekregen? 
   Je kon bij je aanvraag twee homes uitsluiten waar je geen kamer wil huren en de andere (minstens) twee in de volgorde plaatsen van je voorkeur.
   Intern verhuizen kan enkel indien er geen wachtlijst meer is. Het staat je vrij om het contract te weigeren: een nieuwe aanvraag kan hierna worden ingediend, die achteraan de wachtlijst zal aansluiten. De vergoeding blijft echter verschuldigd.

  Je hebt een contract ontvangen maar je bezorgt niet tijdig een getekend exemplaar aan onze afdeling?

  •  Zonder uitzondering volgt een factuur met de administratieve kost van 75 euro. 

  Je annuleert een getekend contract minimum drie maanden voor de ingangsdatum van het contract?

  Je annuleert een getekend contract minder dan drie maanden vóór de ingangsdatum van het contract?

  • Er is een opzeggingsvergoeding verschuldigd van twee maanden standaardhuur (dus zonder huurvermindering). Je annuleert als reactie op je huurcontract of
  • Beëindig je omdat je niet in aanmerking komt (niet ingeschreven aan UGent voor 27 studiepunten of meer onder diplomacontract, masterdiploma reeds behaald, ...)? 
   Bezorg ons hiervan een bewijs . In dat geval zal er geen factuur volgen. 

  Je hebt een contract getekend dat reeds is ingegaan?

  • Bekijk dan hier de annuleringsmogelijkheden.

  Je vindt alle informatie terug in het intern reglement.

   

  Meer informatie