FAQ

Wanneer word ik terugbetaald?

Terugbetalingen gaan 1 x per maand door, meestal in het begin van de maand volgend op een nieuwe factuur.

Op welk rekeningnummer word ik terugbetaald?

Je zal terugbetaald worden op het rekeningnummer dat vermeld staat op Oasis.ugent.be. Je kan daar het rekeningnummer aanpassen indien gewenst.
Let op: het rekeningnummer in Oasis kan dus verschillen van het rekeningnummer waarmee de betaling werd uitgevoerd.

Waarom krijg ik een factuur met de vraag om hetzelfde bedrag te betalen als het bedrag dat ik eerder terugbetaald kreeg?

Dit komt vaak voor bij beursaanvragen. Indien je eerder het volledige bedrag als niet-beursstudent betaalde en je vraagt eveneens een beurs aan bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse overheid dan wordt je factuur aangepast naar het beurstarief en krijg je een terugbetaling. Wanneer later blijkt dat je beursaanvraag geweigerd wordt dan ontvang je opnieuw een factuur met de vraag om het studiegeld als niet-beursstudent te betalen.

Waarom krijg ik in het begin van het academiejaar een hogere factuur? Waarom is mijn factuur zo hoog?

Bij (her)inschrijving krijg je een voorlopige factuur. Voor schakel- en voorbereidingsprogramma's is dit enkel het vast bedrag, voor bachelor- of masteropleidingen is dit het vast bedrag + het studiegeld voor 60 studiepunten. Na goedkeuring van je curriculum door de faculteit zal je een aangepaste factuur ontvangen naargelang het aantal opgenomen studiepunten in het begin van de volgende maand.
Meer info: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld/factuurverrekeningstudiegeld.htm

Waarom ontvang ik geen definitieve factuur met vermelding van het volledige studiegeld na betaling?

Als je zelf het correcte en volledige studiegeld hebt berekend en betaald dan zal je geen factuur meer ontvangen omdat er geen openstaande schuld meer is.
Indien je toch een kopie van de definitieve, voldane factuur wenst dan kan je dit opvragen door te mailen naar .

Kan ik mijn bedrijfsgegevens laten toevoegen op de factuur? Mijn werkgever betaalt de factuur voor mij. Kunnen jullie de factuur aan hem richten?

Dit kan in orde gebracht worden. De naam van de student blijft vermeld op de factuur en een beperkt aantal bedrijfsgegevens kunnen toegevoegd worden.
Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar

Hoeveel dien ik nog te betalen? Welk bedrag krijg ik teruggestort?

Je kan je rekeningsaldo nakijken op Oasis.ugent.be. Terugbetalingen gaan steeds door op het einde van de maand en nieuwe facturen worden automatisch gemaild in het begin van de maand.

Ik ben de gestructureerde mededeling vergeten te vermelden bij betaling. Wat moet ik doen?

Stuur ons een foto/printscreen van de gedane overschrijving met vermelding van uw studentennummer. Wij linken dan de gedane betaling aan de juiste student. Gelieve hiervoor te mailen naar

Kan ik mijn factuur in schijven betalen?

Dit kan, gelieve hiervoor te mailen naar

Mijn beursaanvraag bij de Vlaamse overheid werd geweigerd, kan ik ergens anders terecht?

Je kan contact opnemen met de sociale dienst van UGent via het mailadres

Ik zet mijn inschrijving aan UGent stop, krijg ik dan nog studiegeld terug?

Een eventuele terugbetaling van studiegeld is afhankelijk van je beursstatus, de datum van stopzetting, de opleiding en het type contract.
Meer info op: https://www.ugent.be/student/nl/administratie/studiegeld/terugbetaling.htm