Studiegeld bacheloropleiding (Ba), schakelprogramma, voorbereidingsprogramma, specifieke lerarenopleiding (SLO) 2016-2017

Diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt (uitgezonderd beurstariefstudent).

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn, betalen 50% van het beurstarief: € 52,50

Studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland betalen vanaf dit academiejaar niet meer automatisch als beurstariefstudent, maar volgen de reguliere regeling.

Niet-beursstudent

€ 230 + € 11 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 890

Bijna-beursstudent

€ 230 + € 4 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 470

Beurstariefstudent

€ 105

Examencontract

€ 105 + 4 per studiepunt
+ € 200 voor UGent-account en toegang tot Minerva

Contact

studiegeld@UGent.be