Studiegeld Master-na-Masteropleidingen (ManaMa) 2015-2016

'Gewoon' studiegeld

€ 230 + aantal opgenomen studiepunten x € 11
voor 60 studiepunten: € 890

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal studiepunten.

'Verlaagd' studiegeld

Onderstaande opleidingen hebben een verlaagd bedrag per studiepunt:
€ 230 + (aantal opgenomen studiepunten x € 5,50)

Master-na-Master in de huisartsgeneeskunde
Master-na-Master in de specialistische geneeskunde
Master-na-Master in de ziekenhuisfarmacie

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal studiepunten.

'Verhoogd' studiegeld

Het studiegeld van deze opleidingen bestaat uit het ‘gewoon’ studiegeld + het surplusbedrag voor de opleiding + het surplusbedrag voor elk van de opgenomen opleidingsonderdelen.

Bij inschrijving voor aparte opleidingsonderdelen uit onderstaande opleidingen moet ook het surplusbedrag voor de opleiding betaald worden.

Eventuele reducties op surplusbedragen voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de faculteit geregeld.

Bij stopzetting kan je enkel een terugbetaling krijgen voor het gewone studiegeld. Surplusbedragen worden niet terugbetaald.

Bij onderstaande opsomming krijg je een indicatie van het te betalen studiegeld. Dit kan variëren naargelang het curriculum van de student.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Indicatief bedrag:  € 1350

Master of Arts in American Studies
Indicatief bedrag:  € 7770,10

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Master of Laws in International and European Law
Indicatief bedrag:  € 4500

Master of Laws in European Union Law
Indicatief bedrag:  € 4500

Master of Laws in International Business Law
Indicatief bedrag:  € 4500

Master of Science in Maritime Science
Indicatief bedrag:  € 2770,10

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in Statistical Data Analysis
Indicatief bedrag:  € 1470

Master of Science Plant Biotechnology
Indicatief bedrag:  € 1940

Master of Science in de actuariële wetenschappen

Master of Science in Space Studies
Indicatief bedrag:  € 6000

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen

Master of Science in Technology for Integrated Water Management
Indicatief bedrag:  € 1920,20

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal op te nemen studiepunten van je ’gewoon studiegeld’ + het surplusbedrag van de opleiding.

Uitgebreide lijst

Gedetailleerde lijst bijzondere (hogere) studiegelden

Contact

studiegeld@UGent.be