Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2014-2015

Berekeningswijze studiegeld

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag (€ 61,90) + het forfaitair bedrag voor de opleiding + een bedrag per opleidingsonderdeel.
Bij inschrijving voor aparte opleidingsonderdelen uit onderstaande opleidingen moet ook het forfaitair bedrag voor de opleiding betaald worden.
Eventuele reducties voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de betrokken faculteit geregeld.
Bij stopzetting wordt het studiegeld niet terugbetaald.

De tarieven die worden vermeld (zowel het vast bedrag, het forfaitair bedrag als de bedragen per opleidingsonderdeel) gelden voor elk contracttype (diplomacontract, creditcontract).
Het vast bedrag en het forfaitair bedrag worden altijd aangerekend, ook indien slechts één of een aantal opleidingsonderdelen worden opgenomen.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Postgraduate Studies of Logic, History and Philosophy of Science
indicatief bedrag: € 61,90

Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde, afstudeerrichting: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Scandinavistiek, Italiaans, Latijn, Grieks, Spaans
indicatief bedrag: € 619,90

Postgraduaatsopleiding Tentoonstelling en beheer van actuele kunst (UGent – HoGent)
indicatief bedrag (inschrijven HoGent): € 1000

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken
indicatief bedrag: € 2111,90

Postgraduate Studies Dutch and Translation
indicatief bedrag: € 1121,90

Postgraduate Program in American Studies
(enkel HERinschrijven)
EER-landen en studenten uit door OESO erkende ontwikkelingslanden
indicatief bedrag: € 1261,90
niet-EER-landen
indicatief bedrag: € 2461,90

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde
indicatief bedrag: € 601,90

Faculteit Wetenschappen

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology
indicatief bedrag: € 106,90 + aantal opleidingsonderdelen x € 80

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling
indicatief bedrag: € 61,90 + 33 studiepunten x € 15,60 = € 576.70

Postgraduate Hydrography B (UGent – Hogere Zeevaartschool)
(inschrijven Hogere Zeevaartschool)

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Musculoskeletale kinesitherapie
indicatief bedrag: € 2861,90

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (met UA – VUB – KULeuven)
indicatief bedrag: € 819,02

Postgraduate Studies in Oral Implantology
indicatief bedrag jaar 1: € 5061,90
indicatief bedrag jaar 2: € 5061,90

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (UGent – KU Leuven)
indicatief bedrag: € 289,90

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (UGent - HoGent - HoWest)
indicatief bedrag: € 1981,90

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica
indicatief bedrag: € 541,90

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (UGent – KU Leuven)
indicatief bedrag: € 3991,90

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences
indicatief bedrag: € 10061,90

Postgraduate Studies in Algology (met ULB - KU Leuven - UL - VUB - UCL - UA)
indicatief bedrag: € 2250

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduate studies in Fire Safety Engineering
indicatief bedrag voor de volledige 2-jarige opleiding: € 8000 (verschillend per academiejaar: 2x forfaitair bedrag en 2x vast recht)

Postgraduaatsopleiding Industrieel beheer
indicatief bedrag: € 61,90 + € 3325

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management
indicatief bedrag: € 5091,90

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en kunstmanagement
indicatief bedrag: € 3941,90

Postgraduaatsopleiding Complementaire Internationale Studies in Management
indicatief bedrag: € 340,90

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur + Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs
indicatief bedrag: € 619,90

Gedetailleerde lijst

zie lijst toelatingsvoorwaarden diploma 2014-2015

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur met het vast bedrag + het forfaitair bedrag voor de opleiding.

Contact

studiegeld@UGent.be