Lenen van een laptop via de Sociale Dienst

EEN LAPTOP NODIG

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs aan de Universiteit Gent.
Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende, voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk.
Dit kan zeker aan het begin van het academiejaar een zware hap uit je budget betekenen.

EEN LAPTOP ONTLENEN

De UGent voorziet via de Sociale Dienst de mogelijkheid om een laptop te ontlenen.


Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar of bijzonder statuut).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma.

Studenten ingeschreven voor één van volgende opleidingen komen niet in aanmerking:

 • Voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...)
 • Voorbereidingsprogramma's op een voortgezette opleiding
 • Doctorandi
 • Permanente vorming

 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent
 • Zodra er nood is aan het ontlenen van een laptop

 • Boek altijd vooraf een afspraak bij het onthaal van de Sociale Dienst in de afsprakenagenda
 • Ga op afspraak langs bij het onthaal om je laptop op te halen
 • Neem zeker je studentenkaart mee
 • De onthaalmedewerker gaat na of je voldoet aan alle voorwaarden
 • Je ondertekent het contract om jouw laptop in ontvangst te nemen
 • Je volgt de afspraken zoals opgenomen in het contract

Bij het ontlenen van een laptop van de UGent via de Sociale Dienst worden enkele afspraken gemaakt.
Je kan deze nalezen in dit voorbeeldcontract.

Je kan er ook voor kiezen om een eigen laptop aan te kopen.
Bij de Sociale Dienst zijn er allerlei mogelijkheden van studiefinanciering.
Je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.