Toelatingsvoorwaarden Bacheloropleiding

Rechtstreekse toelating

Toelating na aanvraagprocedure

Je kan, na voorafgaand onderzoek, worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een buitenlands diploma indien je beschikt over:

  • Een ander diploma van secundair onderwijs (dan vermeld bij rechtstreekse toelating) dat, in het land waar het werd uitgereikt, toegang verleent tot dezelfde universitaire studies.

Onder andere de volgende documenten moeten worden ingediend:

Toelatingsexamen voor arts-tandarts-diergeneeskunde

Wie kiest voor de studie geneeskunde of tandheelkunde moet - net als Vlaamse studenten - slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen (tand)arts of diergeneeskunde .

Ijkingstoets/starttoets burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Ijkingstoets/starttoets industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen

Je moet - net als Vlaamse studenten - vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info industriële wetenschappen: faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur

Meer info biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

IJkingstoets/starttoets Bio-ingenieurswetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

IJkingstoets/starttoets Wiskunde

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: Faculteit Wetenschappen.

IJkingstoets/starttoets Fysica en sterrenkunde

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: Faculteit Wetenschappen.

IJkingstoets/starttoets Farmaceutische wetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer info: Faculteit Farmaceutische wetenschappen.

IJkingstoets/starttoets Biomedische wetenschappen

Je moet vooraf deelnemen aan een ijkingstoets

Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

 

Ga door naar Een aanvraag indienen