Ondersteuning voor studenten met een autismespectrumstoornis (ASS)

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding richt zich op de noden die de student aangeeft. Verschillende aspecten van het studentenleven kunnen daarbij aan bod komen:

 • Studievaardigheden en -attitude
 • Communicatieve en sociale vaardigheden
 • Sociaal-emotioneel welbevinden

Praktisch

 • Zowel online als on campus begeleiding
 • Frequentie en aanpak in overleg met je studentenbegeleider te bepalen
 • Op elk moment tijdens je studieloopbaan op te starten

Hoe opstarten?

 1. Vraag je bijzonder statuut aan
 2. Maak een afspraak met je studentenbegeleider van het Team student & functiebeperking

Ontmoetingsavond

Bijeenkomst van studenten met ASS in kleine groep (maximum 20 deelnemers), waar ook ouderejaarsstudenten met ASS en studentenbegeleiders aanwezig zijn. De studenten kiezen zelf het gespreksthema. Ze wisselen tips en ervaringen uit over vragen als:

 • Hoe start je goed voorbereid aan die nieuwe opleiding?
 • Hoe bereid jij je voor op de examens?
 • Welke hindernissen heb je ervaren tijdens jouw studie?
 • Hoe leg je contact met medestudenten en hoe pak je het studentenleven aan?
 • Hoe organiseer je jouw leven op kot?
 • Hoe bereid je je voor op stage of op het latere werkveld?
 • Studeren in het buitenland?

Praktisch

 • Avondsessies (19 u. – 21 u.)
 • Meerdere keren per semester
Alle geregistreerde studenten met ASS ontvangen de praktische info via e-mail.

MyRoadmap

Myroadmap.eu

Online begeleidingstool voor studenten met ASS, ontwikkeld op initiatief van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) in samenwerking met de UGent, de Academische Werkplaats Autisme en de Koning Boudewijnstichting.

Praktisch

Huisvesting en omkadering

De UGent voorziet (aangepaste) kamers/studio’s in de studentenhomes Bertha De Vriese en Vermeylen voor studenten met een functiebeperking. Het Team student & functiebeperking volgt de kameraanvraag op en zorgt eventueel voor de nodige omkadering en ondersteuning.

Praktisch

Contact

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? Maak een afspraak met je studentenbegeleider.

Team student & functiebeperking