Studeren met een functiebeperking

Studeer je aan de UGent en heb je een functiebeperking? Dan kom jij wellicht in aanmerking voor een bijzonder statuut!

Wat is een bijzonder statuut?

Met het bijzonder statuut wordt er formeel erkenning gegeven aan jouw functiebeperking en verbindt de UGent zich ertoe om samen met jou op zoek te gaan naar oplossingen voor drempels die je mogelijk ervaart tijdens jouw opleiding. Het Team student & functiebeperking staat jou steeds met raad en daad bij.

Aanvraag bijzonder statuut

Om van de dienstverlening van het Team student & functiebeperking gebruik te kunnen maken, vraag je eerst het bijzonder statuut aan:

Doorloop volgende stappen in Oasis:

 • Meld je aan op Oasis
 • Klik op 'aanvraag Bijzonder Statuut'
 • ­Duid het type functiebeperking aan
 • ­Voeg voor de deadline een geldig attest toe

Na het indienen van je dossier ontvang je een e-mail vanuit Oasis met bijkomende instructies.

 • Heb je (enkel) dyslexie/dysorthografie?
  Schrijf je in voor een verplichte infosessie over studeren met dyslexie aan de UGent.
 • Heb je een andere functiebeperking (al dan niet in combinatie met dyslexie)?
  Maak een afspraak voor een individueel gesprek bij jouw aanspreekpunt. Je kan kiezen voor een online gesprek (via MS Teams) of voor een on campus afspraak in Home Vermeylen

Geldigheidsduur?

Bij goedkeuring ontvang je een bevestigingsmail waarin de geldigheidsduur van je bijzonder statuut vermeld wordt.

 • Een bijzonder statuut dat slechts één jaar geldig is, moet het volgende academiejaar opnieuw worden aangevraagd (indien de functiebeperking nog steeds aanwezig is/een impact heeft).
 • Studenten met een bijzonder statuut dat geldig is voor de volledige studieduur, moeten geen heraanvraag indienen.

Mogelijke aanpassingen

Eenmaal jouw bijzonder statuut is goedgekeurd, kom je in aanmerking voor een uitgebreid aanbod van redelijke aanpassingen.
Het aanspreekpunt van het Team student & functiebeperking gaat met jou in overleg om correct te kunnen inschatten welke aanpassingen in jouw specifieke situatie wenselijk zijn.

Onderwijs- en/of examenfaciliteiten

Doelgroepspecifieke ondersteuning

Ondersteuning bij de overstap naar de arbeidsmarkt

UGent-student aan een andere universiteit?

Het is mogelijk dat je in het kader van jouw opleiding aan de UGent ook ingeschreven bent aan een andere universiteit, in België of daarbuiten. Ook dan kan je een beroep doen op de dienstverlening van het Team student & functiebeperking.

 • Vraag het bijzonder statuut aan binnen de onderwijsinstelling waar je jouw hoofdinschrijving hebt
 • Meld je aan bij elke onderwijsinstelling waar je les krijgt om gebruik te kunnen maken van het aanbod van redelijke aanpassingen
 • Lees meer over deze procedure

Contact

Team student & functiebeperking