Criteria attestering leerstoornissen

Criteria waaraan de eigen documentatie van studenten met een leerstoornis moet voldoen voor registratie (VLOR, 2015):

  1. De documentatie omvat een beschrijving van de aanleiding tot diagnostisch onderzoek en een anamnese waarin de beperkingen die het kind ondervindt (thuis, op school) en die gerelateerd zijn aan de diagnose voldoende worden beschreven.
  2. Daarnaast omvat een rapportering van orthodidactisch onderzoek met tests uitgevoerd op het niveau van de schoolse vaardigheden (lezen, spellen, rekenen) door een beroepsbeoefenaar die voldoende geschoold is met betrekking tot schoolse leerprocessen en leerstoornissen en die bovendien grondig ingewijd is in processen van diagnostische besluitvorming en psychodiagnostische methoden en technieken.
  3. In de documenten moet het gebruikte instrumentarium bij naam genoemd worden en moeten de datum van de afname, ruwe en de standaardscores en/of percentielen worden gerapporteerd (met inbegrip van de aanduiding van de normeringsgroep waarop die standaardscores en/of percentielen betrekking hebben). Alleen aangeven van percentielzones (vaak gebruik makend van de CITO-klassen A, B, C, D en E) is onvoldoende. Het gebruik van didactische leeftijdsequivalenten is wetenschappelijk achterhaald en wordt niet meer aanvaard als een adequate manier om schoolse achterstand uit te drukken.
  4. De documentatie toont aan dat de diagnostische criteria voldoende werden onderzocht en geeft weer op welke grond deze al dan niet zijn weerhouden of verworpen.
  5. De documentatie omvat een samenvatting en een beargumenteerde conclusie waarin de criteria voor een diagnose besproken en verantwoord worden.
  6. Er zijn geen vereisten over de recentheid van het verslag.

Als een student met een leerstoornis zich wenst te registreren en geen verslaggeving in zijn bezit heeft of verslaggeving heeft die niet voldoet aan de criteria van dit registratiesysteem, dan kan de student binnen dit registratiesysteem niet worden geregistreerd. De instelling informeert de student over mogelijkheden voor diagnostiek*.

 

* Als UGent-student kun je je gratis laten hertesten binnen het Team student & functiebeperking.