Duplicaat diploma/getuigschrift/(-supplement)

This information in English

Je behaalde jouw diploma/getuigschrift vóór of in 1991-1992

Indien je jouw diploma/getuigschrift behaalde vóór of in academiejaar 1991-1992, kan er geen duplicaat worden gemaakt.

De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's kan jou wel een attest ter vervanging van het diploma bezorgen dat bevestigt dat je het diploma/getuigschrift hebt behaald.

Kosten

Gratis

Hoe aanvragen

Via het online formulier

Je behaalde jouw diploma/getuigschrift in 1992-1993 of later

Indien je jouw diploma/getuigschrift behaalde in academiejaar 1992-1993 of later, kan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's een duplicaat van je diploma/getuigschrift maken.

Kosten

€50
We mailen je een link voor online betaling.

Hoe bekomen

We mailen je zodra je de documenten kan afhalen bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

Indien je niet kan langskomen, kunnen wij de documenten aangetekend opsturen.

Je krijgt ook twee voor eensluidend verklaarde kopieën.

Hoe aanvragen

Via het online formulier.

Digitale versie vanaf 2015-2016

Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je ook een digitale versie van je diploma.
Dit document bevat een authenticiteitscode op basis waarvan derden de echtheid van je diploma kunnen controleren.
Als je de papieren versie van je diploma verloren bent, kan je deze digitale versie gebruiken en moet je geen duplicaat aanvragen.

Arts-specialisten opgelet

Indien je je opleiding bent begonnen vóór academiejaar 2009-2010 (dus indien je niet de master in de specialistische geneeskunde hebt behaald), heb je geen academisch diploma van je specialisatie-opleiding.
Je kan bijgevolg geen duplicaat van de arts-specialist opleiding bekomen bij de UGent.
Je kan hiervoor eventueel contact opnemen met de bevoegde erkenningscommissie.

  Duplicaat van je diplomasupplement

  Dit kan je krijgen bij je Facultaire Studentenadministratie.

  Vanaf academiejaar 2015-2016 ontvang je geen papieren versie van je diplomasupplement, enkel een digitale versie.
  Deze bevat een authenticiteitscode op basis waarvan derden de echtheid van je diplomasupplement kunnen controleren.

  Attest van slagen

  Kosten

  Gratis

  Hoe aanvragen

  1. Je bent momenteel student:

   Je kan zelf attesten van slagen tot 2 jaar terug downloaden via Oasis

  2. Je bent momenteel geen student meer:
   Vraag je attest aan via het online formulier

  Duplicaat van de vertaling van je diploma/getuigschrift

  Bachelor - Master

  Indien jouw diploma/getuigschrift van 2015-2016 of later dateert, ontvang je naast de papieren versie ook een digitale versie van je diploma. Dit document bevat een authenticiteitscode op basis waarvan derden de echtheid van je diploma kunnen controleren. Als je de papieren versie van de vertaling van je diploma verloren bent, kan je de digitale versie gebruiken en moet je geen duplicaat aanvragen.

  Indien je een bachelor/masterdiploma hebt, kan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's een duplicaat van de vertaling van je diploma aanmaken.

  Kosten

  €50
  We mailen je een link voor online betaling.

  Hoe bekomen

  We mailen je zodra je de documenten kan afhalen bij Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

  Indien je niet kan langskomen, kunnen wij de documenten aangetekend opsturen.

  Je krijgt ook twee voor eensluidend verklaarde kopieën.

  Hoe aanvragen

  Via het online formulier.

  Geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest

  Duplicaat

  Volgde je vóór academiejaar 2013-2014 aan HoGent of HoWest een opleiding die nu is geïntegreerd in de UGent, dan vraag je een duplicaat of vertaling van jouw diploma(supplement)/getuigschrift(supplement) aan bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's van de UGent.

  Kosten

  €50
  We mailen je een link voor online betaling.

  Hoe bekomen

  We mailen je zodra je de documenten kan afhalen bij Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

  Indien je niet kan langskomen, kunnen wij je de documenten aangetekend opsturen.

  Je krijgt ook twee voor eensluidend verklaarde kopieën.

  Hoe aanvragen

  Via het online formulier.

  Attest

  Indien je jouw diploma/getuigschrift behaalde vóór academiejaar 1995-1996 voor HoGent (2001-2002 voor Vertaalkunde) of vóór academiejaar 1996-1997 voor HoWest, kan er geen duplicaat worden aangemaakt.

  De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's kan jou wel gratis een attest bezorgen dat bevestigt dat je het diploma/getuigschrift hebt behaald.

  Hoe aanvragen

  Via het online formulier.

  Leveringstermijn (in geval van duplicaat: na ontvangst betaling)

  Leveringstermijn

  Contact