Leerstoelen

Een leerstoel is een partnerschap waarbij een bedrijf, maatschappelijke instelling of privépersoon zich engageert om over een langere periode thematisch wetenschappelijk onderzoek of onderwijs aan de Universiteit Gent te financieren. U steunt het onderzoek/onderwijs vanuit de overtuiging dat de maatschappij er beter van wordt.

De promotor (professor aan de UGent) van de leerstoel neemt de verantwoordelijkheid om de opdracht van de leerstoel te vervullen, met de financiële steun van de partner.

U kan ervoor kiezen om uw naam, de naam van uw bedrijf of van een persoon die men wilt eren toe te kennen aan de leerstoel.

“Leerstoelen creëren een structurele samenwerking tussen bedrijven en de Universiteit. Hierdoor wordt wetenschappelijke expertise binnen de UGent ten dienste gesteld van de gemeenschap en krijgen wetenschappers, medewerkers en studenten de gelegenheid om in direct contact te treden met externe stakeholders. De verbanden die hierdoor ontstaan kunnen resulteren in sterke partnerschappen met toenemende financiering en diepere onderzoeksvragen die door de academische partner kunnen uitgewerkt worden. Ze confronteren de academische kennis met de praktische maatschappelijke uitdagingen en bieden hierbij mogelijkheden wat betreft stageplaatsen voor studenten, industriële ervaring voor medewerkers en het ontwikkelen van valorisatietrajecten.”
- Rector Rik Van de Walle

Voor meer info over het oprichten van een leerstoel aan de UGent kunt u een kijkje nemen in onze brochure.

Bekijk het filmpje hieronder om meer te weten te komen over het belang van UGent leerstoelen voor de betrokken partners en de maatschappij.

Lopende leerstoelen

Informatie voor medewerkers van de UGent

Wil je meer te weten komen over wat het doel is van een leerstoel, of er overhead wordt afgehouden, wat de oprichtingsprocedure is en de minimale looptijd?

Contacteer ons

Universiteitsfonds UGent
Liesbeth Plovie

universiteitsfonds@UGent.be
+32 9 264 33 87