Veelgestelde vragen

Algemeen

Giften voor de Universiteit Gent kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB).

Zeker! Bekijk hier alvast het overzicht met de mogelijkheden. U kunt in de bankmededeling van uw overschrijving steeds vermelden waarvoor u wenst dat uw gift wordt ingezet. Contacteer ons als u niet weet welke mededeling u dient te vermelden om uw favoriete UGent goed doel te steunen.

Alle giften zijn welkom, er is geen minimumbedrag. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Ook een afscheid kan een gelegenheid zijn om, over de dood heen, nog veel te betekenen voor onderzoek en onderwijs aan de UGent. Giften kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met de mededeling ‘in memoriam + naam van de betreurde’. Voor giften vanaf 40 euro bezorgen wij de schenker een fiscaal attest.


Contacteer ons, wanneer het u uitkomt, om de bestemming van de giften te bespreken. Wij helpen u graag verder.

Fiscale attesten

Alle giften zijn welkom, er is geen minimumbedrag, maar giften vanaf € 40 (op jaarbasis) zijn fiscaal aftrekbaar. Er is geen maximumbedrag voor een gift, maar wel een maximumbedrag dat fiscaal aftrekbaar is. Voor particulieren en vennootschappen wordt jaarlijks een plafondbedrag vastgelegd. De meest recente info betreffende het maximale aftrekbare bedrag en bijkomende voorwaarden kan u terugvinden op de webpagina’s van de Federale Overheidsdienst Financiën.

U ontvangt een fiscaal attest voor belastingvermindering wanneer het totaal van uw giften aan UGent minstens € 40 per jaar bedraagt. De giften komen in aanmerking wanneer deze rechtstreeks op het rekeningnummer van het Universiteitsfonds gestort worden. Indien de giften worden ingezameld op een andere rekeningnummer en pas later worden doorgestort naar het Universiteitsfonds, kan er geen fiscaal attest worden ontvangen.

U zal uw fiscaal attest steeds ontvangen ten laatste op 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin u doneerde.
Bijvoorbeeld: u heeft gestort op 15 februari 2021, dan ontvangt u uw fiscaal attest in de brievenbus ten laatste op 1 maart 2022.

Uw fiscaal attest is beschikbaar via tax on web wanneer u ons uw rijksregisternummer bezorgde.

Neen, het Universiteitsfonds zal u steeds het fiscaal attest opsturen naar het adres dat verbonden is aan het rekeningnummer waarmee u heeft gestort.

Enkel in het geval u een Belgische belastingplichtige bent, geeft het fiscale attest recht op belastingvermindering. Contacteer ons wanneer u van een buitenlandse rekening een gift overmaakt en toch het fiscaal attest in uw Belgische belastingaangifte wenst in te dienen.